e-ISSN 2147-2475
Volume : 12 Issue : 2 Year : 2023

Quick Search
Respiratory Case Reports
A Rare Side Effect of Pirfenidone: Lichenoid Actinic Keratosis and Lichenoid Actinic Mucositis [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2023; 12(2): 57-60 | DOI: 10.5505/respircase.2023.04880

A Rare Side Effect of Pirfenidone: Lichenoid Actinic Keratosis and Lichenoid Actinic Mucositis

Berna Akıncı Özyürek, Tuğçe Şahin Özdemirel, Esma Sevil Akkurt, Kerem Ensarioğlu, Barış Akgül
University of Health Sciences, Ankara Ataturk Sanatorium Training and Research Hospital, Department of Pulmonary Medicine, Ankara, Türkiye

Pirfenidone is one of two approved treatments for Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF), the most common side effects of which are related to the skin and the gastrointestinal tract. Although these side effects are well tolerated, it may at times be necessary to discontinue the drug. We present here a case with rare side effects of pirfenidone treatment, lichenoid actinic mucositis and lichenoid actinic keratosis. A 72-year-old male patient with complaints of dyspnea and dry cough was diagnosed with IPF with typical radiological findings, and was followed up for three years. The patient was considered stable under pirfenidone treatment, however, skin lesions were observed on the scalp and lip at the third-year follow-up, a biopsy of which revealed the presence of lichenoid actinic mucositis and lichenoid actinic keratosis. The lesions regressed upon the cessation of pirfenidone, but returned after the reinitiation of treatment, and the precancerous nature of the lesions spurred a change of treatment to nintedanib.

Keywords: Actinic Keratosis, Drug Side Effects, Idiopathic Pul-monary Fibrosis, Pirfenidone

Pirfenidon’un Nadir Bir Yan Etkisi: Likenoid Aktinik Keratoz ve Likenoid Aktinik Mukozit

Berna Akıncı Özyürek, Tuğçe Şahin Özdemirel, Esma Sevil Akkurt, Kerem Ensarioğlu, Barış Akgül
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği Ankara

Pirfenidon, İdiopatik pulmoner fibrozis (IPF) için onaylanmış iki tedaviden biridir. Pirfenidonun en yaygın yan etkileri cilt ve gastrointestinal sistem ile ilgilidir. Yan etkiler iyi tolere edilse de zaman zaman ilacın kesilmesi gerekebilir. Bu olgu sunumunda pirfenidon tedavisinin nadir görülen bir yan etkisi olan likenoid aktinik mukozit ve likenoid aktinik keratoz bildirilmiştir. Nefes darlığı ve kuru öksürük şikayetleri ile başvuran 72 yaşındaki erkek hasta, tipik radyolojik bulgularla İPF tanısı almış ve 3 yıldır takip edilmektedir. Pirfenidon tedavisi altında stabil olarak değerlendirilen hastanın üçüncü yıl kontrolünde saçlı deri ve dudakta deri lezyonları görüldü. Bu lezyonların biyopsisi likenoid aktinik mukozit ve likenoid aktinik keratoz varlığını ortaya koydu. Bu lezyonlar, pirfenidonun kesilmesi üzerine gerileme gösterdi; ancak tedavinin yeniden başlatılmasından sonra lezyonlar tekrarladı ve lezyonların premalign doğası nedeniyle tedaviye nintedanib olarak devam edildi.

Anahtar Kelimeler: Aktinik Keratoz, İlaç Yan Etkileri, İdiopatik Pulmoner Fibrozis, Pirfenidon

Berna Akıncı Özyürek, Tuğçe Şahin Özdemirel, Esma Sevil Akkurt, Kerem Ensarioğlu, Barış Akgül. A Rare Side Effect of Pirfenidone: Lichenoid Actinic Keratosis and Lichenoid Actinic Mucositis. Respir Case Rep. 2023; 12(2): 57-60

Corresponding Author: Kerem Ensarioğlu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale