e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Vertical Transmission of COVID-19 in Children of Sero-positive Mothers to SARS-CoV-2 in Southeast Mexico: A Case Report [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2021; 10(1): 1-7 | DOI: 10.5505/respircase.2021.05826

Vertical Transmission of COVID-19 in Children of Sero-positive Mothers to SARS-CoV-2 in Southeast Mexico: A Case Report

Diego Lopez Salinas1, Fabiola Barba Leon1, Liliana Rodríguez García2, Maria Valeria Jimenez-Baez2, Federico Garma Montiel4, Maria Eugenia Sanchez Castuera3
1Ican Institute Social Security Quintana Roo. Medical Benefits Headquarters.
2Gynecologic Department
3Pediatric Department
4Epidemiology Department

The clinical features of Covid-19 have been described in adults and infants younger than 1 year of age, although there is little data on the characteristics and the potential of intrauterine transmission in newborns. A case of infection was identified in a baby born in Cancún Quintana Roo, in a regional hospital at the beginning of the epidemic. The patient did not require intensive care, nor were there any serious complications. The mother was infected with SARS-CoV-2, showing mild respiratory symptoms. Although 10 mothers with symptoms of SARS-CoV-2 have been observed to date, only one case of a positive newborn has been identified in the hospital. In summary, newborns are susceptible to SARS-CoV-2 infection. The SARS-CoV-2 PCR-positive newborn had no symptoms, and so SARS-Cov2 may be considered less severe in neonates than in adults. Vertical intrauterine transmission in women who develop COVID-19 pneumonia is possible, although evidence is still lacking in Latin America and around the world.

Keywords: SARS-CoV-2, Covid-19, pregnancy, newborn

Güneydoğu Meksika'da SARS-CoV-2 Seropozitif Annelerin Çocuklarında COVID-19'un Vertikal Bulaşı: Bir Olgu Sunumu

Diego Lopez Salinas1, Fabiola Barba Leon1, Liliana Rodríguez García2, Maria Valeria Jimenez-Baez2, Federico Garma Montiel4, Maria Eugenia Sanchez Castuera3
1ICAN Sosyal Güvenlik Enstitüsü Quintana Roo. Tıbbi Bakım Merkezi
2Kadın Hastalıkları Bölümü
3Pediatri Bölümü
4Epidemiyoloji Bölümü

Yenidoğanlarda potansiyel intauterin bulaş ve özellikleri hakkında çok az veri olmasında karşın, COVID-19’un klinik özellikleri, erişkinlerde ve bir yaşından küçük çocuklarda tanımlanmıştır. Epideminin başında Cancun Quintana Roo’da bölgesel bir hastanede yeni doğan bir bebekte enfeksiyon saptandı. Hastada ciddi bir komplikasyon yoktu ve yoğun bakım ihtiyacı da olmadı. SARS-Cov-2 ile enfekte olan anne hafif solunumsal semptomlar gösteriyordu. Bu tarihte SARS-CoV-2 semptomları olan 10 tane anne görülmesine rağmen, hastanede sadece bir yenidoğan pozitif olarak saptandı. Kısaca, yenidoğanlarda da SARS-CoV-2 enfeksiyonu düşünülmelidir. SARS-CoV-2 PCR pozitif yenidoğanlarda semptom olmayabilir ve SARS-CoV-2’nin yenidoğanlarda erişkinlerden daha hafif seyrettiği düşünülebilir. Dünya’da ve Latin Amerika’da henüz bir kanıt olmamasına karşın, COVID pnömonisi gelişen bir kadında vertikal intrauterin bulaş mümkün olabilir.

Anahtar Kelimeler: SARS-CoV-2, Covid-19, Gebelik, yenidoğan

Diego Lopez Salinas, Fabiola Barba Leon, Liliana Rodríguez García, Maria Valeria Jimenez-Baez, Federico Garma Montiel, Maria Eugenia Sanchez Castuera. Vertical Transmission of COVID-19 in Children of Sero-positive Mothers to SARS-CoV-2 in Southeast Mexico: A Case Report. Respir Case Rep. 2021; 10(1): 1-7

Corresponding Author: Maria Valeria Jimenez-Baez, Mexico
LookUs & Online Makale