e-ISSN 2147-2475
Volume : 9 Issue : 3 Year : 2023

Quick Search
Respiratory Case Reports
Effectiveness of Favipiravir prior to Admission to the Intensive Care Unit in COVID-19 Pneumonia [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2020; 9(3): 99-103 | DOI: 10.5505/respircase.2020.09216

Effectiveness of Favipiravir prior to Admission to the Intensive Care Unit in COVID-19 Pneumonia

Önder Öztürk1, Volkan Bağlan1, Onur Kaya2, Esra Nurlu Temel2, Onur Ünal2, Veysel Atilla Ayyıldız3, Mümtaz Cem Şirin4, Fevzıye Burcu Şirin5, Gul Ruhsar Yilmaz2, Fusun Zeynep Akcam2, Münire Çakır1, Ahmet Akkaya1
1Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey
2Department of Infection Diseases, Faculty of Medicine, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey
3Department of Radiology, Faculty of Medicine, Süleyman Demirel University, Isparta Turkey
4Department of Medical Microbiology, Faculty of Medicine, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey
5Department of Medical Biochemistry, Faculty of Medicine, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey

After emerging in Wuhan city in December 2019, the coronavirus disease 2019 (COVID-19) rapidly spread throughout China. Although high rates of hospitalization are seen with COVID-19, no specific treatment has been reported, and the choice of antiviral therapies is limited. Favipiravir, approved in Japan for influenza, is one of the drugs that targets RNA-dependent RNA polymerase (RdRP). It significantly decreases the duration of fever, cough dyspnea, and the need of oxygen therapy or noninvasive mechanical ventilation, especially in moderate COVID-19 cases. In the current paper we presented four cases with worsening clinical conditions and the development of hypoxia who were treated with Favipiravir before being admitted to the intensive care unit, and who recovered from the disease.

Keywords: SARS-CoV-2 (COVID-19), antiviral treatment, favipiravir.

COVID-19 Pnömonisinde Yoğun Bakım Ünitesi Öncesinde Favipiravir'in Etkinliği

Önder Öztürk1, Volkan Bağlan1, Onur Kaya2, Esra Nurlu Temel2, Onur Ünal2, Veysel Atilla Ayyıldız3, Mümtaz Cem Şirin4, Fevzıye Burcu Şirin5, Gul Ruhsar Yilmaz2, Fusun Zeynep Akcam2, Münire Çakır1, Ahmet Akkaya1
1Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Isparta Türkiye
2Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye
3Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye
4Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye
5Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Klinik Biyokimya Anabilim Dalı, Isparta, Turkiye

Aralık 2019'da Wuhan şehrinde ortaya çıkmasından bu yana, koronavirüs hastalığı (COVID-19) Çin'e hızla yayıldı. COVID-19 enfeksiyonuna bağlı yüksek oranda hastaneye yatış görülmesine rağmen, spesifik bir tedavi bildirilmemiştir. Bu bağlamda antiviral tedavi seçimi sınırlıdır. Japonya'da influenza için onaylanan Favipiravir, RNA'ya bağımlı RNA polimerazı (RdRP) hedefleyen ilaçlardan biridir. Özellikle orta şiddetteki COVID-19 olgularında ateş, öksürük dispnesi ve oksijen tedavisi veya noninvazif mekanik ventilasyon ihtiyacını önemli ölçüde azalttığı bilinmektedir. Bu yazıda, hastaları yoğun bakım ünitesine kabul etmeden önce klinik durumları kötüleşen ve favipiravir ile takip edilerek iyileşen dört olguyu sunduk.

Anahtar Kelimeler: SARS-CoV-2 (COVID-19), antiviral tedavi, favipiravir.

Image Slices of the Case
Önder Öztürk, Volkan Bağlan, Onur Kaya, Esra Nurlu Temel, Onur Ünal, Veysel Atilla Ayyıldız, Mümtaz Cem Şirin, Fevzıye Burcu Şirin, Gul Ruhsar Yilmaz, Fusun Zeynep Akcam, Münire Çakır, Ahmet Akkaya. Effectiveness of Favipiravir prior to Admission to the Intensive Care Unit in COVID-19 Pneumonia. Respir Case Rep. 2020; 9(3): 99-103

Corresponding Author: Önder Öztürk, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale