e-ISSN 2147-2475
Volume : 9 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
Respiratory Case Reports
Approach to Foreign Body Aspiration in an Infant Using a Cryoprobe [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2020; 9(1): 4-7 | DOI: 10.5505/respircase.2020.09226

Approach to Foreign Body Aspiration in an Infant Using a Cryoprobe

Mohammad Ashkan Moslehi
Şiraz Tıp Bilimleri Üniversitesi, Çocuk Cerrahisi Pulmonoloji Anabilim Dalı Başkanı, Şiraz, Iran

Foreign body (FB) aspiration is a true medical emergency that occurs due to airway obstruction in which immediate removal is crucial. Rigid bronchoscopy is the preferred method for the removal of foreign bodies lodged in the airways, however studies have found that a flexible bronchoscopy can achieve greater success rates. Recently, although there have been reports of a cryoprobe being used for the removal of FBs in adults, in pediatrics, and especially in infancy, there is little experience about its use, in that tracheobronchial FB aspiration is an infrequently encountered event among neonates and in early infancy. This report highlights the efficacy of using a cryoprobe for a flexible bronchoscopy for the management of a retained FB in a young infant.

Keywords: Foreign body aspiration, Bronchoscopic treatment, Cryotherapy, Infant

Kriyoprob Kullanarak Bir Bebekte Yabancı Cisim Aspirasyonuna Yaklaşım

Mohammad Ashkan Moslehi
Pediatric Interventional Pulmonology Department, Shiraz University Of Medical Sciences, Shiraz, Iran

Yabancı cisim aspirasyonu, hava yolu obstrüksiyonuna neden olduğu için acil bir tıbbi durumdur ve bu nedenle, bu tür durumlarda yabancı cismin hemen çıkarılması çok önemlidir. Rijit bronkoskopi, yabancı cisimlerin çıkarılmasında ilk tercih edilen yöntemdir, ancak bazı çalışmalar flexible bronkoskopinin de yüksek başarı oranı sağlayabildiğini göstermiştir. Son zamanlarda, erişkinlerde, yabancı cisimlerin çıkarılmasında, kriyoprobun kullanımıyla ilgili bazı bildirimler vardır. Fakat pediatrik grupta, özellikle yeni doğan ve infant dönemde, nadiren karşılaşılan bir durum olduğu için kullanımı konusunda çok az deneyim vardır. Biz de infant dönemde yabancı cisim aspirasyonu olan olgumuzda, flexible bronkoskopi ile kriyoprob kullanmanın da etkinliğini vurgulamak ve bu konudaki deneyimlere katkıda bulunmak için olgumuzu sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Yabancı cisim aspirasyonu, Bronkoskopik tedavi, Kriyoretapi, Infant

Mohammad Ashkan Moslehi. Approach to Foreign Body Aspiration in an Infant Using a Cryoprobe. Respir Case Rep. 2020; 9(1): 4-7

Corresponding Author: Mohammad Ashkan Moslehi, Iran
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale