e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
The Natural Radiographic Progression of Nodular Pulmonary Amyloidosis [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2012; 1(1): 2-7 | DOI: 10.5505/respircase.2012.09719

The Natural Radiographic Progression of Nodular Pulmonary Amyloidosis

Dani Thomas1, Marc Csete2, Elisa Krill-jackson3
1Department Of Pulmonary, Critical Care, & Sleep Medicine, University Of South Florida, Tampa, Florida, United States
2Department Of Pulmonary & Critical Care Medicine, Mount Sinai Medical Center, Miami Beach, Florida, United States
3Department Of Medical Oncology, Mount Sinai Medical Center, Miami Beach, Florida, United States

Isolated nodular pulmonary amyloidosis is an uncommon disease. We describe the presentation and diagnosis of a 68 year old Hispanic female as well as her clinical and striking radiographic progression over a four year period in the absence of treatment. Isolated nodular pulmonary amyloidosis lacks a definitive treatment and disease monitoring is performed with radiographic and functional parameters over time.

Keywords: Adult, Humans, *Amyloidosis/*diagnosis/pathology/therapy, Lung/pathology/radiography

Nodüler Pulmoner Amyloidosis'in Doğal Radyolojik Progresyonu

Dani Thomas1, Marc Csete2, Elisa Krill-jackson3
1Akciğer, Yoğun Bakım Anabilim Dalı, & Uyku Tıbbı, Güney Florida Üniversitesi, Tampa, Florida, Amerika Birleşik Devletleri
2Akciğer ve Yoğun Bakım Hastalıkları Anabilim Dalı, Mount Sinai Tıp Merkezi
3Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı, Mount Sinai Tıp Merkezi

İzole nodüler pulmoner amiloidozis nadir bir hastalıktır. Tedavi verilmeden dört yılllık bir sürede takip edilen 68 yaşındaki İspanyol bir kadının kliniği ve çarpıcı radyolojik progresyonunun görünümünü sunuyoruz. İzole nodüler pulmoner amiloidoz, genellikle selim seyirli olup belirli bir tedavisi yoktur ve hastalık takibi radyolojik ve fonksiyonel parametreler ile yapılır.

Anahtar Kelimeler: Yetişkin, Insan, *Amiloidoz/*tanı/patoloji/tedavi, akciğer/patoloji/radyografi

Dani Thomas, Marc Csete, Elisa Krill-jackson. The Natural Radiographic Progression of Nodular Pulmonary Amyloidosis. Respir Case Rep. 2012; 1(1): 2-7

Corresponding Author: Dani Thomas, United States
LookUs & Online Makale