e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Periosteal Chondroma of the Rib: An Unusual Location [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2018; 7(1): 30-32 | DOI: 10.5505/respircase.2018.15046

Periosteal Chondroma of the Rib: An Unusual Location

Cumhur Murat Tulay1, Sadık Yaldız1, Peyker Temiz2
1Department of Thoracic Surgey, Manisa Celal Bayar Uni-versity, School of Medicine, Manisa, Turkey
2Department of Pathology, Manisa Celal Bayar University, School of Medicine, Manisa, Turkey

Periosteal chondroma is a rare, benign tumor of hyaline cartilage. Periosteal chondroma is commonly found in the metaphysis of long bones or the small, tubular bones of the hands and feet. Periosteal chondroma arising in the rib is an extremely rare event. Described is the case of a 55-year-old patient with periosteal chondroma of the rib found after more than 3 years of thoracic pain.

Keywords: Periosteal chondroma, thoracic pain, chondroma

Kostal Bölgede Seyrek Rastlanılan Periosteal Kondrom

Cumhur Murat Tulay1, Sadık Yaldız1, Peyker Temiz2
1Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı, Manisa
2Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Manisa

Periosteal kondrom, hiyalin kıkırdağın nadir karşılaşılan iyi huylu tümörüdür. Periosteal kondromlar, en sık uzun kemiklerin metafiz kısmında, el ve ayakların kısa tübüler kemiklerinde yer alır. Bu tümörün kosta yerleşimine literatürde çok az rastlanmaktadır. Biz burada, 55 yaşında, üç yıldan uzun süredir göğüs ağrısı ve şişliği olan ve rezeksiyonun patolojik sonucu periosteal kondrom gelen olguyu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Periosteal kondrom, göğüs ağrısı, kondrom

Cumhur Murat Tulay, Sadık Yaldız, Peyker Temiz. Periosteal Chondroma of the Rib: An Unusual Location. Respir Case Rep. 2018; 7(1): 30-32

Corresponding Author: Cumhur Murat Tulay, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale