e-ISSN 2147-2475
Volume : 13 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
Respiratory Case Reports
Utility of POCUS in the Diagnosis of Drowning-related Noncardiogenic Pulmonary Edema: A Case Report [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2024; 13(1): 48-52 | DOI: 10.5505/respircase.2024.15679

Utility of POCUS in the Diagnosis of Drowning-related Noncardiogenic Pulmonary Edema: A Case Report

İsmail Erkan Aydın, Nalan Kozaci
Department of Emergency Medicine, Alanya Alaaddin Keyku-bat University, Facult of Medicine, Antalya, Türkiye

Respiratory complications such as noncardiogenic pulmonary edema, acute respiratory distress syndrome and pneumonia are frequently seen in drowning. No additional disease was noted in the history of a 37-year-old male patient who was brought to the emergency department with cardiopulmonary arrest after drowning at sea. Spontaneous circulation returned following 12 minutes of cardiopulmonary resuscitation. Bedside point-of-care ultrasound (POCUS) revealed multiple and confluent B lines, an irregularity on the pleural line, disappearance in the A-lines, and subpleural hypoechoic areas predominantly in the 2nd, 3rd, 4th and 6th zones of the right lung and the 3rd, 4th and 6th zones of the left lung. The ventilator mode and settings were adjusted according to the POCUS findings, being a safe option in emergency departments for the diagnosis of noncardiogenic pulmonary edema due to drowning and for the management of such patients.

Keywords: Drowning, Point-of-care ultrasonography, POCUS, Pulmonary edema.

Boğulmaya Bağlı Kardiyojenik Olmayan Akciğer Ödeminin Tanısında POCUS'un Faydası: Olgu Sunumu

İsmail Erkan Aydın, Nalan Kozaci
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Antalya

Boğulma sonucu, nonkardiyojenik pulmoner ödem, akut solunum sıkıntısı sendromu ve pnömoni gibi solunum komplikasyonları sıklıkla görülmektedir. Denizde boğulma sonucu kardiyopulmoner arrest olarak acil servise getirilen 37 yaşındaki erkek hastanın özgeçmişinde ek hastalık yoktu. Kardiyopulmoner resüsitasyonun 12. dakikasında spontan dolaşım geri döndü. Yatak başı yapılan nokta bakım ultrasonunda (POCUS) sağ akciğer 2. 3. 4. 5. 6 zonda ve sol akciğerde 3. 4. 5. 6. zonda ağırlıklı olmak üzere multiple ve confluent B çizgileri, plevral çizgide düzensizlik, A çizgilerinde kaybolma, subplevral hypoecoik alan görüldü. POCUS bulgularına göre ventilatör modu ve ayarları düzenlendi. POCUS acil servislerde, boğulmaya bağlı nonkardiyojenik pulmoner ödemin tanısında ve bu hastaların yönetiminde güvenle kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Boğulma, Nokta bakım ultrasonu, POCUS, Pulmoner ödem.

İsmail Erkan Aydın, Nalan Kozaci. Utility of POCUS in the Diagnosis of Drowning-related Noncardiogenic Pulmonary Edema: A Case Report. Respir Case Rep. 2024; 13(1): 48-52

Corresponding Author: Nalan Kozaci, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale