e-ISSN 2147-2475
Volume : 13 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
Respiratory Case Reports
Clear Cell ‘’ Sugar ‘’ Tumor of The Lung [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2023; 12(2): 65-69 | DOI: 10.5505/respircase.2023.19577

Clear Cell ‘’ Sugar ‘’ Tumor of The Lung

Hülya Şahin, Seda Bingöl
Pulmonary Rehabilitation Unit, Dr. Suat Seren Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İzmir, Türkiye

Clear cell tumors of the lung are extremely rare neoplasms, and only a limited number of cases have been reported in literature to date. It is an atypical and mostly benign peripheral primary lung tumor belonging to the family of perivascular epithelioid cell tumors, and is referred to also as a “sugar tumor” since it consists of clear cells containing intracytoplasmic glycogen. The case presented here was diagnosed with a clear cell sugar tumor of the lung during the pandemic, but died due to COVID-19 pneumonia before surgery.

Keywords: Sugar tumor, clear cell tumor of the lung, PEComa

Akciğerin Berrak Hücreli Şeker Tümörü

Hülya Şahin, Seda Bingöl
İzmir SBÜ. Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pulmoner Rehabilitasyon

Akciğerin berrak hücreli tümörü, literatürde şimdiye kadar bildirilen sınırlı sayıda vaka ile son derece nadir bir neoplazmdır. Perivasküler epiteloid hücre tümörleri ailesinin atipik ve çoğunlukla iyi huylu periferik primer akciğer tümörüdür. İntrasitoplazmik glikojen içeren berrak hücrelerden oluştuğu için “şeker tümörü” olarak adlandırılır. Pandemi döneminde akciğerin berrak hücreli şeker tümörü tanısı alan olgumuz COVİD-19 pnömonisi nedeniyle operasyon şansını kullanamadan hayatını kaybetmiştir.

Anahtar Kelimeler: Şeker tümör, berrak hücreli akci-ğer tümörü, PEComa

Hülya Şahin, Seda Bingöl. Clear Cell ‘’ Sugar ‘’ Tumor of The Lung. Respir Case Rep. 2023; 12(2): 65-69

Corresponding Author: Hülya Şahin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale