e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Spontaneously Regressing Thymic Cyst [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2013; 2(2): 82-85 | DOI: 10.5505/respircase.2013.20592

Spontaneously Regressing Thymic Cyst

Dildar Duman1, Tülin Kuyucu1, Dilek Ernam1, Emine Nur Koç1, Fatma Merve Tepetam2
1Sureyyapasa Chest Disease And Thoracic Surgery Research And Training Hospital, Department Of Pulmonology, İstanbul
2Sureyyapasa Chest Disease And Thoracic Surgery Research And Training Hospital, Department Of Allergy, İstanbul

Thymic cysts are uncommon lesions, constituting 1- 3% of all mediastinal masses. Most of these cysts are asymptomatic and found incidentally through routine chest roentgenograms. Our patient was asymptomatic, and a routine chest x-ray revealed mediastinal widening. A mediastinal mass, 6x4 cm in dimension, was detected by computed tomography. The lesion was hypodense, well defined, and cystic in nature. Magnetic resonance imaging of the thorax revealed a typical cyst expanding from the rudimentary thymus tissue. Although total excision of the cyst is the preferred treatment modality in these patients, close radiological follow-up of our patient revealed total remission. In conclusion, asymptomatic thymic cysts can be radiologically monitored and spontaneous remission can be observed.

Keywords: Mediastinum, thymic cyst, magnetic resonance imaging.

Spontan Gerileyen Timik Kist

Dildar Duman1, Tülin Kuyucu1, Dilek Ernam1, Emine Nur Koç1, Fatma Merve Tepetam2
1Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Allerji Kliniği, İstanbul

Timik kistler nadir görülen, mediastinal kitlelerin %1-3 ünü oluşturan patolojilerdir. Genellikle asemptomatiktir ve rutin akciğer grafilerinde saptanır. Herhangi bir yakınması olmayan olgumuzda tarama amacıyla çekilen akciğer grafisinde mediastinal genişleme izlendi. Bilgisayarlı tomografide 6x4 cm çapında, hipodens, kistik yapıda mediastinal lezyon saptandı. Manyetik rezonans görüntüleme ile kistin rudimentar timus dokusundan uzandığı görüldü. Diğer timik kist olgularında tercih edilen tedavi yaklaşımı kistin total eksizyonudur, ancak olgumuz radyolojik takibe alındı ve total remisyon izlendi. Sonuç olarak, semptomu olmayan, radyolojik olarak timik kist kabul edilen olgular takibe alınabilir ve takiplerinde spontan remisyon görülebilir.

Anahtar Kelimeler: Mediasten, timik kist, manyetik rezonans görüntüleme.

Dildar Duman, Tülin Kuyucu, Dilek Ernam, Emine Nur Koç, Fatma Merve Tepetam. Spontaneously Regressing Thymic Cyst. Respir Case Rep. 2013; 2(2): 82-85

Corresponding Author: Dildar Duman, Türkiye
LookUs & Online Makale