e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Patient Diagnosed with Organizing Pneumonia after Using Methotrexate for Psoriasis [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2018; 7(1): 5-8 | DOI: 10.5505/respircase.2018.22932

Patient Diagnosed with Organizing Pneumonia after Using Methotrexate for Psoriasis

Fatih Uzer1, Hülya Dirol2, İrem Hicran Özbudak3
1Department of Respiratory Medicine, Kastamonu State Hospital, Kastamonu, Turkey
2Department of Respiratory Medicine, Akdeniz University Faculty of Medicine, Antalya, Turkey
3Department of Pathology, Akdeniz University Faculty of Medicine, Antalya, Turkey

Psoriasis is a recurrent chronic inflammatory skin disease. It affects some 2% of population. Despite the high incidence rate in the general population, pulmonary complications are rare. Presented here is a case of organizing pneumonia diagnosed in a patient using methotrexate for psoriasis.

Keywords: Methotrexate, organizing pneumonia, psoriasis

Metotreksat ile İlişkili Organize Pnömoni Tanısı Alan Psöriasis Olgusu

Fatih Uzer1, Hülya Dirol2, İrem Hicran Özbudak3
1Kastamonu Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Kastamonu
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya
3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Antalya

Psöriasis, genellikle benign karakterli, tekrarlayan ve kronik inflamatuar bir cilt hastalığıdır. Popülasyonun %2'sini etkiler. Genel popülasyondaki yüksek insidansa karşın pulmoner komplikasyon oldukça nadirdir. Psöriasis nedeniyle metotreksat kullanan bir hastada tanı koyduğumuz bir organize pnömoni olgusunu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Metotrexat, organize pnömoni, psöriasis.

Fatih Uzer, Hülya Dirol, İrem Hicran Özbudak. Patient Diagnosed with Organizing Pneumonia after Using Methotrexate for Psoriasis. Respir Case Rep. 2018; 7(1): 5-8

Corresponding Author: Fatih Uzer, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale