e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Pulmonary Embolism after COVID-19 Infection in two Non-hospitalized Cases [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2021; 10(2): 83-86 | DOI: 10.5505/respircase.2021.24392

Pulmonary Embolism after COVID-19 Infection in two Non-hospitalized Cases

İlker Yılmam, Bilkay Serez Kaya, Ebru Çakır Edis
Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Trakya University, Edirne, Turkey

SARS-CoV2 infection caused by Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV2) may result in thrombosis development in both venous and arterial systems under the effects of inflammation increase, thrombocyte activation, endothelial dysfunction and stasis in blood flow. Accordingly, although many guidelines recommend thrombosis prophylaxis for hospitalized patients, it is not recommended for outpatients. Pulmonary embolisms were detected on computed tomography examinations performed in the emergency department in the two patients in the present study, who were being treated for coronavirus disease-19 (COVID-19) infection, but who did not require hospitalization, and who presented with complaints of shortness of breath and chest pain after treatment. We deemed it appropriate to present these cases in non-hospitalized patients to emphasize the need for thrombosis prophylaxis, considering the balance of bleeding and thrombosis.

Keywords: COVID-19, pulmonary embolism, thrombosis prophylaxis.

Hastane Yatışı Olmayan İki Olguda COVID-19 Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Pulmoner Em-boli

İlker Yılmam, Bilkay Serez Kaya, Ebru Çakır Edis
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne

Ağır Akut Solunum Sendromu Coronavirus 2’nin (SARS-CoV2) etken olduğu SARS-CoV2 enfeksiyonu; inflamasyon artışı, trombosit aktivasyonu, endotel disfonksiyonu ve kan akımında stazın etkisiyle hem venöz hem de arteriyel sistemde tromboz gelişimine neden olabilir. Bu nedenle pekçok rehber yatan hastalarda tromboz profilaksisi önermesine rağmen, ayaktan takip edilen hastalarda önerilmemektedir. COVID-19 enfeksiyonu nedeni ile tedavi verilen ve hastane yatışı gerekmeyen iki hastamızda, tedavi sonrasında nefes darlığı ve göğüs ağrısı yakınmaları ile başvurdukları acil serviste, bilgisayarlı tomografi tetkikinde pulmoner emboli saptandı. Biz bu olgular ile non-hospitalize hastalarda, kanama / tromboz dengesi göz önünde bulundurularak, tromboz profilaksisi gerekliliğini vurgulamak amacı ile sunmayı uygun bulduk.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pulmoner emboli, tromboz profi-laksisi.

Image Slices of the Case

#1


#2
İlker Yılmam, Bilkay Serez Kaya, Ebru Çakır Edis. Pulmonary Embolism after COVID-19 Infection in two Non-hospitalized Cases. Respir Case Rep. 2021; 10(2): 83-86

Corresponding Author: İlker Yılmam, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale