e-ISSN 2147-2475
Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
Respiratory Case Reports
A Case of Mesenchymal Tumor Developing on the Background of Congenital Pulmonary Airway Malformation [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2024; 13(1): 58-61 | DOI: 10.5505/respircase.2024.24482

A Case of Mesenchymal Tumor Developing on the Background of Congenital Pulmonary Airway Malformation

Tarık Kılıç, Şehmus Işık, Hadice Selimoğlu Şen
Department of Pulmonary Diseases, Faculty of Medicine, Dicle University, Diyarbakır, Türkiye

Congenital pulmonary airway malformations are rare developmental lung anomalies, five types of which have been classified by Stocker. The condition is generally diagnosed prenatally during routine prenatal ultrasonography, however, some cases are asymptomatic and so may not be diagnosed until later in life. Clinically, the condition can present in newborns with shortness of breath, cyanosis and respiratory distress, and may lead to recurrent infections in later ages, and malignant transformations have been defined in literature. Here, we present a case that may be of interest to literature not only due to the diagnosis later in life, but also due to the development of a mesenchymal tumor in the background.

Keywords: Congenital pulmonary airway malformation, Me-senchymal Tumor, Bronchopulmonary Sequestration.

Konjenital Pulmoner Havayolu Malformasyonu Zemininde Gelişen Mezenkimal Tümör Ol-gusu

Tarık Kılıç, Şehmus Işık, Hadice Selimoğlu Şen
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Diyarbakır

Konjenital pulmoner havayolu malformasyonu nadir görülen ve akciğerin gelişimsel bir anomalisidir. Stocker tarafından sınıflandırılmış olup beş tipe ayrılmıştır. Genellikle, prenatal rutin ultrasonografi sayesinde tanı bu dönemde konur. Ancak bazı olgular asemptomatik seyrettiği için ileri yaşa kadar tanı almayabilir. Klinik olarak, nefes darlığı, siyanoz ve yenidoğan döneminde respiratuar distress ile prezente olabilir. İleri yaşta tekrarlayan enfeksiyonların nedeni olabilir. Malign transformasyon literatürde tanımlanmış bir antitedir. Olgumuz hem ileri yaşta tanı almış olması hem de mezenkimal tümör gelişimi nedeniyle literatüre katkı sağlamak için sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Konjenital Pulmoner Havayolu Malformasyonu, Mezenkimal Tümör, Bronkopulmoner Sekestrasyon.Tarık Kılıç, Şehmus Işık, Hadice Selimoğlu Şen. A Case of Mesenchymal Tumor Developing on the Background of Congenital Pulmonary Airway Malformation. Respir Case Rep. 2024; 13(1): 58-61

Corresponding Author: Tarık Kılıç, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale