e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Langerhans Cell Histiocytosis in the Chest Wall [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2021; 10(1): 51-54 | DOI: 10.5505/respircase.2021.30164

Langerhans Cell Histiocytosis in the Chest Wall

Muharrem Çakmak1, Adile Ferda Dağlı2
1Fırat University Faculty of Medicine, Department of Thoracic Surgery, Elazig, Turkey.
2Fırat University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Elazig, Turkey.

Langerhans Cell Histiocytosis (LCH) refers to a non-neoplastic proliferation of Langerhans cells with an incidence in the adult population of 1–2 per million. It is considered a pediatric disease, and while rib involvement is very rare, we report here on a 33-year-old patient with LCH located in the rib.

Keywords: Chest wall, Mass, Langerhans cell tumor, Eosinophilic granuloma

Göğüs Duvarında Langerhans Hücreli Histiyositoz

Muharrem Çakmak1, Adile Ferda Dağlı2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Langerhans Hücreli Histiyositoz (LCH), Langerhans hücrelerinin neoplastik olmayan bir proliferasyonudur. Erişkinlerde insidansı milyonda 1-2 'dir. Pediatrik bir hastalık olarak kabul edilir. Kot tutulumu çok nadirdir. Çalışmamızda, kotta yerleşim gösteren 33 yaşındaki LCH olgusunu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Göğüs duvarı, Kitle, Langerhans hücreli tümör, Eozonofilik granuloma

Image Slices of the Case
Muharrem Çakmak, Adile Ferda Dağlı. Langerhans Cell Histiocytosis in the Chest Wall. Respir Case Rep. 2021; 10(1): 51-54

Corresponding Author: Muharrem Çakmak, Türkiye
LookUs & Online Makale