e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
A Rare Cause of Chronic Cough: Plastic Bronchitis [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2014; 3(2): 101-103 | DOI: 10.5505/respircase.2014.30502

A Rare Cause of Chronic Cough: Plastic Bronchitis

Mehmet Bayram1, Isa Döngel2, Muhammed Emin Akkoyunlu1, Levent Kart1
1Bezmialem Vakif University; İstanbul, Turkey
2Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey

Plastic bronchitis is a rare disease characterized by chronic cough, dyspnea, airway obstruction, and expectorating rubber-like secretions. This entity is mostly seen in children predominantly in association with an underlying congenital heart disease. We present an adult case who was treated for asthma for two years and finally diagnosed with plastic bronchitis via bronchoscopy.

Keywords: Bronchoscopy, Dyspnea, Chronic Cough, Plastic Bronchitis

Kronik Öksürüğün Nadir Bir Nedeni: Plastik Bronşit

Mehmet Bayram1, Isa Döngel2, Muhammed Emin Akkoyunlu1, Levent Kart1
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul
2Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta

Plastik bronşit kronik öksürük, dispne hava yolu obstrüksiyonu ve lastik kıvamında sekresyon ekspektorasyonu ile karakterize nadir bir hastalıktır. Bu antite sıklıkla siyanotik konjenital kalp hastalığı olan çocuklarda görülmektedir. Bu yazıda 2 yıldır astım tanısı ile tedavi gören ve bronkoskopi ile plastik bronşit tanısı konulan erişkin hastayı sunmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Bronkoskopi, Dispne, Kronik öksürük, Plastik bronşit

Mehmet Bayram, Isa Döngel, Muhammed Emin Akkoyunlu, Levent Kart. A Rare Cause of Chronic Cough: Plastic Bronchitis. Respir Case Rep. 2014; 3(2): 101-103

Corresponding Author: Mehmet Bayram, Türkiye
LookUs & Online Makale