e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Giant Primary Mediastinal Leiomyoma Diagnosed with EBUS-TBNA: A Case Report [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2021; 10(3): 176-179 | DOI: 10.5505/respircase.2021.32848

Giant Primary Mediastinal Leiomyoma Diagnosed with EBUS-TBNA: A Case Report

Serap Duru1, Emine Bahar Kurt1, Tuğba Taşkın Türkmenoğlu2, Kubilay İnan3
1Department of Thoracic Diseases, HSU Dışkapı Yıldırım Beyazıt HARC, Ankara, Turkey
2Department of Pathology, HSU Dışkapı Yıldırım Beyazıt HARC, Ankara, Turkey
3Department of Thoracic Surgery, HSU Dışkapı Yıldırım Beyazıt HARC, Ankara, Turkey

Mediastinal leiomyomas are usually of esophageal origin, among which primary mediastinal leiomyomas are extremely rare. The current approach to the treatment of giant primary mediastinal leiomyoma involves the removal of the mass by thoracic surgery. We present here a case with leio-myoma of the posterior mediastinum that was compressing the trachea, and that was diagnosed via EBUS TBNA.

Keywords: EBUS-TBNA, leiomyoma, mediastinal mass.

EBUS TBİA ile Tanı Konulan Dev Primer Mediastinal Leiomyom: Olgu Sunumu

Serap Duru1, Emine Bahar Kurt1, Tuğba Taşkın Türkmenoğlu2, Kubilay İnan3
1SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara
2SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM, Patoloji Kliniği, Ankara
3SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ankara

Mediyastinal leiomyomlar genellikle özefa-gus kökenlidir. Primer mediastinal leiomyom ise oldukça nadir görülmektedir. Dev primer mediyastinal leiomyomun tedavisi torasik cerrahi ile kitlenin çıkarılmasıdır. Bu yazıda EBUS TBİA ile tanı konulan ve trakeaya bası yapan arka mediastende leiomyomu olan olguyu sunduk.

Anahtar Kelimeler: EBUS-TBİA, leiomyom, mediastinal kitle.

Serap Duru, Emine Bahar Kurt, Tuğba Taşkın Türkmenoğlu, Kubilay İnan. Giant Primary Mediastinal Leiomyoma Diagnosed with EBUS-TBNA: A Case Report. Respir Case Rep. 2021; 10(3): 176-179

Corresponding Author: Serap Duru, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale