e-ISSN 2147-2475
Volume : 4 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
Respiratory Case Reports
INTERACTIVE CASE REPORT: A Successfully Treated Severe Case of Extensively Drug-Resistant Tuberculosis During Pregnancy [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2015; 4(1): 67-71 | DOI: 10.5505/respircase.2015.32932

INTERACTIVE CASE REPORT: A Successfully Treated Severe Case of Extensively Drug-Resistant Tuberculosis During Pregnancy

Mehmet Ünlü, Pınar Çimen, Gülsüm Arı, Mustafa Şevket Dereli
Clinic Of Chest Diseases, Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery Training and Research Hospital, İzmir, Turkey

The widespread emergence of extensively drug-resistant tuberculosis is an increasing global health care problem and affects young adults, including women of childbearing age. The treatment of extensively drug-resistant tuberculosis during pregnancy is still controversial and therapeutic abortions were previously recommended for pregnant patients. We describe herein a severe case of extensively drug-resistant tuberculosis that was successfully treated during pregnancy. The patient delivered a healthy baby and had no signs of relapse eight months after completing the treatment. In conclusion, extensively drug-resistant tuberculosis can be treated successfully during gestation and pregnant women should have the option to continue their pregnancy.

Keywords: Extensively drug-resistant tuberculosis, treatment, pregnancy, directly observed therapy.

İNTERAKTİF OLGU SUNUMU: Gebelik Döneminde Başarı ile Tedavi Edilen Ağır Yaygın İlaç Dirençli Tüberküloz Olgusu

Mehmet Ünlü, Pınar Çimen, Gülsüm Arı, Mustafa Şevket Dereli
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir

Yaygın ilaç dirençli tüberküloz artış gösteren bir global sağlık problemidir ve doğurganlık çağındaki kadınları da içeren genç erişkinleri etkilemektedir. Gebelik döneminde gelişen yaygın ilaç dirençli tüberküloz olgularının tedavisi hala tartışmalı olup geçmişte gebe hastalara terapötik abortus uygulaması önerilmiştir. Bu yazıda gebelik sonlandırılmadan başarı ile tedavi edilen yaygın ilaç dirençli bir tüberküloz olgusu sunulmuştur. Hasta sağlıklı bir bebek doğurmuş olup, tedavinin bitiminden 8 ay sonra relapsı işaret eden herhangi bir bulgusu da yoktur. Sonuç olarak, yaygın ilaç dirençli tüberküloz gebelikle birlikte başarı ile tedavi edilebilir bir hastalıktır ve bu durumdaki kadınların gebeliklerini devam ettirme şansı kendilerine tanınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Yaygın ilaç dirençli tüberküloz, tedavi, gebelik, doğrudan gözetim altında tedavi.

Image Slices of the Case

Mehmet Ünlü, Pınar Çimen, Gülsüm Arı, Mustafa Şevket Dereli. INTERACTIVE CASE REPORT: A Successfully Treated Severe Case of Extensively Drug-Resistant Tuberculosis During Pregnancy. Respir Case Rep. 2015; 4(1): 67-71

Corresponding Author: Mehmet Ünlü, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale