e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Intramedullary Spinal Cord Metastasis in a Patient With Squamous Cell Lung Cancer [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2016; 5(3): 227-228 | DOI: 10.5505/respircase.2016.33043

Intramedullary Spinal Cord Metastasis in a Patient With Squamous Cell Lung Cancer

Tahir Taha Bekçi1, Ramazan Koylu2, Mustafa Çalık3, Süleyman Baktık4, Saniye Göknil Çalık2
1Department Of Pulmonary Medicine, Konya Education And Research Hospital, Konya, Turkey.
2Department Of Emergency Medicine, Konya Education And Research Hospital, Konya, Turkey.
3Department of Thoracic Surgery, Konya Education and Research Hospital, Konya, Turkey.
4Department of Radiology, Konya Education and Research Hospital, Konya, Turkey


Skuamöz Hücreli Akciğer Kanserli Hastada Intramedüller Spinal Kord Metastazı

Tahir Taha Bekçi1, Ramazan Koylu2, Mustafa Çalık3, Süleyman Baktık4, Saniye Göknil Çalık2
1Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Konya, Türkiye.
2Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Acil Kliniği, Konya, Türkiye.
3Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, Konya, Türkiye
4Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Radyoloji Kliniği Konya, Türkiye


Tahir Taha Bekçi, Ramazan Koylu, Mustafa Çalık, Süleyman Baktık, Saniye Göknil Çalık. Intramedullary Spinal Cord Metastasis in a Patient With Squamous Cell Lung Cancer. Respir Case Rep. 2016; 5(3): 227-228

Corresponding Author: Mustafa Çalık, Türkiye
LookUs & Online Makale