e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Can Pneumothorax be the Cause of Aspergilloma? [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2019; 8(3): 103-106 | DOI: 10.5505/respircase.2019.34713

Can Pneumothorax be the Cause of Aspergilloma?

Onur Derdiyok, Levent Alpay, Volkan Baysungur
University Of Heath Sciences Sureyyapasa Chest Diseases And Thoracic Surgery Training And Research Hospital Department Of Thoracic Surgery

Bullectomy and pleurodesis are frequently used for the surgical treatment of spontaneous pneumothorax. Bullectomy and pleurodesis are combined to prevent recurrence, but when pleurodesis causes chest wall and bullous lung neovascularization, it is applied particularly to the apical region. The resulting sterile area, however, may lead to many complex clinical problems, such as aspergillus. In the present study we present a case who underwent a right upper lobectomy due to hemoptysis complications related to aspergilloma, arising from the sterile space in the right hemithorax after a tube thoracostomy performed 7 years previously.

Keywords: Aspergilloma, pneumothorax, sterile space

Pnömotoraks Aspergilloma Nedeni Olabilir mi?

Onur Derdiyok, Levent Alpay, Volkan Baysungur
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sureyyapasa Gogus Hastaliklari ve Gogus Cerrahisi Egitim ve Arastirma Hastanesi Gögüs Cerrahisi Klinigi

Spontan pnömotoraksın cerrahi tedavisinde bülektomi ve plörodezis genellikle kullanılmaktadır. Bullektomi ve plöredez nüksü önlemek için birlikte uygulanır. Bununla birlikte, plöredez göğüs duvarı ve büllöz akciğer neovaskülarizasyonuna neden olduğunda, özellikle apikal bölgede uygulanır. Ancak, ortaya çıkan steril alan, Aspergillus gibi birçok karmaşık klinik problemle sonuçlanabilir. Bu çalışmada, 7 yıl önce yapılan tüp torakostomi sonrası, sağ hemitoraksın steril alanından kaynaklanan aspergillomaya bağlı hemoptizi komplikasyonları nedeniyle sağ üst lobektomi yapılan olgumuzu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Aspergilloma, pnömotoraks, steril alan

Onur Derdiyok, Levent Alpay, Volkan Baysungur. Can Pneumothorax be the Cause of Aspergilloma?. Respir Case Rep. 2019; 8(3): 103-106

Corresponding Author: Onur Derdiyok, Türkiye
LookUs & Online Makale