e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Effect of High-Flow Nasal Oxygen Therapy on Tracheobronchial Mucosa in COVID-19 Cases [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2021; 10(3): 216-219 | DOI: 10.5505/respircase.2021.35119

Effect of High-Flow Nasal Oxygen Therapy on Tracheobronchial Mucosa in COVID-19 Cases

Melahat Uzel Şener1, Semih Aydemir2, Ayperi Ozturk1
1Department of Chest Disease, University of Health Sciences, Ankara Atatürk Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Intensive Care Unit, University of Health Sciences, Ankara Atatürk Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

In the ongoing COVID-19 pandemic, several patients have experienced respiratory failure, for which high-flow nasal oxygen therapy (HFNO) is a frequently preferred treatment modality. In the present study, three COVID-19 patients being followed up with HFNO in the intensive care unit underwent fiberoptic bronchoscopy, and a burned/wounded mucosa with widespread hyperemia, hyperpigmentation and mucosal damage throughout the entire tracheobronchial system mucosa was detected in all cases, the long-term effects of which are unknown. Herein, we aim to draw attention to the possible development of mucosal damage after HFNO, which should be kept in mind during the provision of ventilation support to COVID-19 patients.

Keywords: High-Flow Oxygen, COVID-19, Bronchoscopy, bronchial mucosa.

COVID-19 Olgularında Yüksek Akımlı Nazal Oksijen Tedavisinin Trakeobronşiyal Mukozaya Etkisi

Melahat Uzel Şener1, Semih Aydemir2, Ayperi Ozturk1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara

COVID-19 pandemisinde birçok hastada solunum yetmezliği gelişir ve yüksek akımlı nazal oksijen tedavisi (HFNO) sıklıkla tercih edilen bir tedavi yöntemidir. Yoğun bakım ünitesinde HFNO ile izlenen üç COVID-19 hastasına fiberoptik bronkoskopi uyguladık. Her iki hastada da, trakeobronşiyal sistem mukozasının tamamında yaygın hiperemi, hiperpigmentasyon ve mukozal hasar ile birlikte yanmış/hasarlı bir mukoza tespit edildi. Uzun vadeli etkileri bilinmemektedir. Bu yazıda HFNO sonrası gelişen mukozal hasara dikkat çekmek istiyoruz. COVID-19 hastalarında ventilasyon desteğine karar verirken bu etkilerin dikkate alınması uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yüksek-akım oksijen, COVID-19, bronkoskopi, bronşiyal mukoza.

Melahat Uzel Şener, Semih Aydemir, Ayperi Ozturk. Effect of High-Flow Nasal Oxygen Therapy on Tracheobronchial Mucosa in COVID-19 Cases. Respir Case Rep. 2021; 10(3): 216-219

Corresponding Author: Melahat Uzel Şener, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale