e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Current Management of Hypothermia: From Theory to Application [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2012; 1(2): 70-79 | DOI: 10.5505/respircase.2012.36844

Current Management of Hypothermia: From Theory to Application

Ersin Demirer1, Christian Ghattas2, Hossam Abdel Rahman3, Elamin Elamin4
1Department Of Pulmonary Diseases, Gata Haydarpasa Training Hospital, Istanbul, Turkey
2Department Of Internal Medicine, Saint Elizabeth Health Center, Ohio, United States Of America
3Department Of Anesthesiology, International Medical Center, Cairo, Egypt
4Department Of Pulmonary, Critical Care And Sleep Medicine, University Of South Florida, Florida, United States Of America

Objectives:
To systematically review the literature on the current data in managing accidental hypothermia victims in the pre-hospital and hospital settings.
Methods:
We identified studies published from 1 January 1977 through 31 May 2012 by searching the MEDLINE, EMBASE and CINAHL and database of the National Library of Medicine. In addition, hand search of the bibliographies of retrieved articles in order to find additional sources was also performed. Initial search terms were 'definition of hypothermia', 'prehospital management', 'hospital management', and 'rewarming techniques' ''. We used standardized abstraction instruments to extract data on study characteristics, hierarchy of research design, study quality, risk factors, and laboratory predictors.
Findings:
Accidental hypothermia occurs due to body heat redistribution between core and peripheral tissues as well as imbalance between heat loss and production. Hypothermia may develop within a few minutes after immersion in cold water or exposure to cold weather. However, in debilitated victims or in the elderly it can occur slowly over many days by continuous exposure to milder cold temperature. The prognosis in accidental hypothermia depends to great extent on the degree and duration of the hypothermia, patient's premorbid condition, and the degree of exhaustion and metabolic derangement that result from the physiologic attempts to compensate for the heat loss.
Interpretations and implications:
Several studies demonstrated that the rapid and adequate recovery of the hypothermia victims depends on a well orchestrated management strategy both at the pre- and in- hospital levels. Management of deep hypothermia require rapid internal rewarming in order to support body core organs but all possible precautions should be undertaken to minimize the risk of "rewarming shock". On the other hand, for lesser degrees of hypothermia, recoverability depends more on the adequacy of hospital supportive care than on the method of rewarming. Such care require a medical team with very well understanding of the pathophysiologic that accompanied hypothermia and the implications of various treatment strategies.

Keywords: hypothermia, prehospital management, hospital management, rewarming techniques

Hipotermi güncel yaklaşımı: Teoriden uygulamaya

Ersin Demirer1, Christian Ghattas2, Hossam Abdel Rahman3, Elamin Elamin4
1Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Servisi, İstanbul, Türkiye
2Saint Elizabeth Sağlık Merkezi, İç Hastalıkları Servisi, Ohio, ABD
3Uluslararası Tıp Merkezi, Anestezi Servisi, Kahire, Mısır
4South Florida Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları, Yoğun Bakım ve Uyku Servisi, Florida, ABD

Amaç:
Kaza ile ortaya çıkmış olan hipoterminin kurbanlarına hastane öncesi ve hastane ortamındaki yaklaşımı güncel bilgiler eşliğinde sistemli bir şekilde gözden geçirmek.
Metodlar:
1 Ocak 1977 ile 31 Mayıs 2012 tarihleri arasında yayınlanmış olan çalışmaları MEDLINE, EMBASE, CINAHL ve Ulusal Tıp Kütüphanesi veritabanlarını kullanarak araştırdık. Ek olarak ulaşılan makalelerin kaynakçaları incelenerek de ek kaynaklara ulaşıldı. Başlangıç arama kelimeleri olarak 'hipotermi tanımı', 'hastane öncesi yaklaşım', 'hastane yaklaşımı', ve 'yeniden ısıtma teknikleri' olarak belirlendi. Çalışma dizaynının hiyerarşisi, çalışma kalitesi, risk faktörleri ve laboratuar öngörücüler ile ilgili verileri ortaya çıkarmak için standardize edilmiş özet oluşturma yöntemleri kullandık.
Bulgular:
Kaza ile ortaya çıkan hipotermi kor ve perifer dokulardaki vücut ısısının yeniden dağılımı nedeni ile oluşabileceği gibi ısı kaybı ve üretimi arasındaki dengesizlikten de kaynaklanır. Hipotermi, soğuk su içerisinde bulunduktan veya soğuk havaya maruz kalındıktan birkaç dakika içerisinde gelişebilir. Bununla birlikte akıl sağlığı bozuk kurbanlarda veya yaşlılarda devamlı olarak orta derecede sıcaklığa maruz kalındığında günler içerisinde yavaşca gelişebilir. Kaza ile ortaya çıkan hipoterminin prognozu büyük oranda hipoterminin derecesine ve süresine, hastaların eşlik eden durumlarına, bitkinlik derecesine ve ısı kaybını telafi etmek için fizyolojik girişimlerden dolayı oluşan metabolik bozukluklara bağlıdır.
Yorumlar ve Etkiler:
Hipotermi kurbanlarının iyileşmesinin hastane öncesi ve hastane içi seviyelerde uygulanan iyi yönetim stratejisine bağlı olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir. Derin hipotermiye yaklaşım vücut kor organlarının desteklenmesi için hızlı internal yeniden ısıtma gerektirmekte iken "yeniden ısıtma şoku" riskini azaltmak için tüm önlemler alınmalıdır. Diğer yandan daha düşük şiddetlerdeki hipotermi için olguların iyileşebilmesi yeniden ısıtma metodlarından daha çok yapılan hastane destek tedavisinin yeterliliğine bağlıdır. Bu bakım, hipotermiye eşlik eden ve değişik tedavi strateji mekanizmalarını kullanabilen bir tıbbi ekip gerektirmektedir.

Anahtar Kelimeler: hipotermi, hastane öncesi yaklaşım, hastane yaklaşımı, yeniden ısıtma teknikleri

Ersin Demirer, Christian Ghattas, Hossam Abdel Rahman, Elamin Elamin. Current Management of Hypothermia: From Theory to Application. Respir Case Rep. 2012; 1(2): 70-79

Corresponding Author: Ersin Demirer, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale