e-ISSN 2147-2475
Volume : 4 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
Respiratory Case Reports
A Review of Dental Technician’s Pneumoconiosis: Three Case Reports [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2015; 4(1): 5-9 | DOI: 10.5505/respircase.2015.40085

A Review of Dental Technician’s Pneumoconiosis: Three Case Reports

Fatma Ciftci, Aslıhan Gürün Kaya, Aydın Çiledağ, Akın Kaya
Department of Chest Disease, Ankara University, Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Dental technician’s pneumoconiosis is a newly described, rare, and distinct type of pneumoconiosis. It is a result of direct exposure to dental alloy, acrylic resin, quartz, carbon, silica, and hard metal dust that are abundant in the air respired by dental technicians. We report herein three patients with respiratory complaints who were diagnosed with dental technician’s pneumoconiosis.

Keywords: Dental technician, pneumoconiosis, silica.

Üç Olguyla Diş Teknisyeni Pnömokonyozu

Fatma Ciftci, Aslıhan Gürün Kaya, Aydın Çiledağ, Akın Kaya
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Diş teknisyeni pnömokonyozu yeni tanımlanan, nadir, farklı bir pnömokonyoz grubudur. Diş teknisyenleri tarafından kullanılan dental alloy, akrilik resin, kuvartz, karbon, silika ve ağır metal tozlarına doğrudan maruziyet ve soludukları havada fazla miktarda bulunmasının sonucunda gelişir. Solunum yakınmalarıyla başvuran ve diş teknisyeni pnömokonyozu tanısı konulan üç olguyu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Diş teknisyeni, pnömokonyoz, silika.

Fatma Ciftci, Aslıhan Gürün Kaya, Aydın Çiledağ, Akın Kaya. A Review of Dental Technician’s Pneumoconiosis: Three Case Reports. Respir Case Rep. 2015; 4(1): 5-9

Corresponding Author: Fatma Ciftci, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale