e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Interstitial lung disease secondary to iron deposition in the lungs in a patient with hemosiderosis [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2014; 3(3): 138-140 | DOI: 10.5505/respircase.2014.41961

Interstitial lung disease secondary to iron deposition in the lungs in a patient with hemosiderosis

Elif Yılmazel Uçar1, Metin Akgün1, Ömer Araz1, Ravza Bayraktar Barın1, Elif Demirci2, Fatih Alper3
1Department Of Pulmonary Diseases, Ataturk University School Of Medicine, Erzurum, Turkey
2Ataturk University, Faculty Of Medicine, Department Of Pathology, Erzurum, Turkey
3Ataturk University, Faculty Of Medicine, Department Of Radiology, Erzurum, Turkey

Hemosiderosis is the abnormal accumulation of iron in the parenchymal organs, leading to organ toxicity. It may be hereditary or caused secondary to diseases of erythropoiesis and the treatment of the diseases with blood transfusion. Herein, we present a case of thalassemia with blood transfusion, due to iron accumulation in the lungs. Interstitial lung disease secondary to this accumulation in a hemosiderosis case is extremely rare, and the study aimed to highlight the possibility of interstitial lung disease secondary to repeated blood transfusion by iron accumulation in the lungs.

Keywords: Iron accumulation, hemosiderosis, interstitial lung disease, blood transfusion

Hemosiderosisli bir Hastada Akciğerde Demir Birikimine Bağlı İnterstisyel Akciğer Hastalığı

Elif Yılmazel Uçar1, Metin Akgün1, Ömer Araz1, Ravza Bayraktar Barın1, Elif Demirci2, Fatih Alper3
1Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları, Erzurum,türkiye
2Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi,patoloji Bölümü, Erzurum, Turkey
3Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi,radyoloji Bölümü, Erzurum, Turkey

Hemosiderosis, parankimal organlarda demir birikimi sonucu organ toksisitesine yol açan bir hastalıktır. Bu, herediter olabileceği gibi sekonder eritropoezis ve kan transfüzyonu yapılan hastalıklar sonrası gelişebilir. Burada, talesemili bir olguda kan tansfüzyonu sonrası akciğerde demir birikimine sekonder interstisyel akciğer hastalığı gelişimi oldukça nadir olduğundan ve tekrarlayan transfüzyonlar sonrası akciğerde demir birikimine bağlı interstisyel akciğer hastalığı gelişebileceğini vurgulamak için bu olguyu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Demir birikimi, hemosiderosis, interstisyel akciğer hastalığı, kan transfüzyonu

Elif Yılmazel Uçar, Metin Akgün, Ömer Araz, Ravza Bayraktar Barın, Elif Demirci, Fatih Alper. Interstitial lung disease secondary to iron deposition in the lungs in a patient with hemosiderosis. Respir Case Rep. 2014; 3(3): 138-140

Corresponding Author: Elif Yılmazel Uçar, Türkiye
LookUs & Online Makale