e-ISSN 2147-2475
Volume : 4 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
Respiratory Case Reports
Sulfasalazine-Induced Lung Disease: A Case Report [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2015; 4(1): 10-12 | DOI: 10.5505/respircase.2015.42104

Sulfasalazine-Induced Lung Disease: A Case Report

Umut Sabri Kasapoğlu1, İlim Irmak2, Sibel Arınç1, Pınar Atagün Güney1, Fatma Armağan Hazar1
1Süreyyappaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Clinic of Chest Diseases, Dr. Süreyya Adanalı Göksun State Hospital, Kahramanmaraş, Turkey

The differential diagnosis of drug-induced lung disease is difficult. Due to non-specific clinical and histological findings and the presence of underlying disease, the diagnosis of drug induced pulmonary disease is difficult. A 33-year-old man with a diagnosis of rheumatoid arthritis who had been treated with sulfasalazine for three months was admitted due to coughing, dyspnea, and weight loss. There were no pathological findings in the physical examination. Non-homogeneous infiltrates in the bilateral upper lobes were seen on the thorax CT. With these clinical and radiological findings in the patient, sulfasalazine-induced lung disease was considered. After sulfasalazine treatment was terminated, the patient's clinical and radiological findings improved. Because sul-fasalazine-induced lung disease is rarely observed, we aimed to present this case with literature reviews.

Keywords: Sulfasalazine, rheumatoid arthritis, lung.

Sulfasalazine Bağlı Akciğer Hastalığı: Olgu Sunumu

Umut Sabri Kasapoğlu1, İlim Irmak2, Sibel Arınç1, Pınar Atagün Güney1, Fatma Armağan Hazar1
1Süreyyappaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Dr. Süreyya Adanalı Göksun Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Kahramanmaraş

İlaca bağlı akciğer hastalığının ayırıcı tanısı zordur. Klinik, histolojik bulguların özgül olmaması ve altta yatan hastalığın varlığı ilaca bağlı akciğer hastalığının tanısında zorluk yaratır. Romatoid artrit tanısı alan ve üç aydır sulfasalazin kullanan 33 yaşında erkek hasta öksürük, nefes darlığı ve kilo kaybı şikâyeti ile başvurdu. Fizik muayenesinde romatoid artritin eklem tutulumu dışında patolojiye rastlanmayan hastanın toraks BT’sinde bilateral üst loblarda non homojen konsolidasyon alanları saptandı. Olguda mevcut klinik ve radyolojik bulgular sonucunda sulfasalazine bağlı akciğer hastalığı düşünüldü. Sulfasalazin tedavisi kesildi ve klinik ve radyolojik düzelme görüldü. Sulfasalazine bağlı akciğer hastalığı nadir görülmesi nedeni ile literatür bilgileri eşliğinde sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Sulfasalazin, romatoid artrit, akciğer.

Umut Sabri Kasapoğlu, İlim Irmak, Sibel Arınç, Pınar Atagün Güney, Fatma Armağan Hazar. Sulfasalazine-Induced Lung Disease: A Case Report. Respir Case Rep. 2015; 4(1): 10-12

Corresponding Author: Umut Sabri Kasapoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale