e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Lung metastasis of malignant melanoma with unknown primary origin [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2014; 3(3): 182-185 | DOI: 10.5505/respircase.2014.42204

Lung metastasis of malignant melanoma with unknown primary origin

Haşim Boyacı1, Serap Argun Barış1, Tuğba Aşlı Önyılmaz1, Kürşat Yıldız2, Yusuf Taha Güllü1, İlknur Başyiğit1, Füsun Yıldız1
1Department Of Pulmonary Disease, Kocaeli University Faculty Of Medicine, Kocaeli, Turkey
2Department Of Pathology, Kocaeli University Faculty Of Medicine, Kocaeli, Turkey

Malignant melanoma is a malignant tumor with increasing prevalence worldwide. However, metastatic malignant melanoma with unknown primary origin is rarely seen. The current study presents a case with bilaterally multiple nodules in pulmonary parenchyma in which no primary malignant site was found, despite detailed screening and diagnosed as metastasis of malignant melanoma by surgical lung biopsy. The current case is presented as a reminder that malignant melanoma should be kept in mind in metastatic lung lesions with unknown primary origin.

Keywords: Malignant melanoma, unknown primary origin, lung, metastasis, pulmonary nodules

Primeri bilinmeyen malign melanomun akciğer metastazı

Haşim Boyacı1, Serap Argun Barış1, Tuğba Aşlı Önyılmaz1, Kürşat Yıldız2, Yusuf Taha Güllü1, İlknur Başyiğit1, Füsun Yıldız1
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Kocaeli

Malign melanom, tüm dünyada prevalansı giderek artan bir malign tümördür. Bununla birlikte, primeri bilinmeyen metastatik malign melanom olguları nadir görülmektedir. Biz de bilateral akciğer parankiminde multipl nodülleri olan ve yapılan tarama tetkiklerinde primer odak saptanamayan ancak açık akciğer biyopsi sonucunda malign melanom metastazı tanısı konulan olgumuzu sunmaktayız. Bu olgu, primeri bilinmeyen akciğer metastazı olgularında malign melanomun da akılda tutulması gerektiğini hatırlatmak amacıyla sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Malign melanom, primeri bilinmeyen, akciğer, metastaz, pulmoner nodül

Haşim Boyacı, Serap Argun Barış, Tuğba Aşlı Önyılmaz, Kürşat Yıldız, Yusuf Taha Güllü, İlknur Başyiğit, Füsun Yıldız. Lung metastasis of malignant melanoma with unknown primary origin. Respir Case Rep. 2014; 3(3): 182-185

Corresponding Author: Serap Argun Barış, Türkiye
LookUs & Online Makale