e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Delayed Pulmonary Embolism after Mild COVID-19: A Case Report [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2022; 11(1): 19-24 | DOI: 10.5505/respircase.2022.42744

Delayed Pulmonary Embolism after Mild COVID-19: A Case Report

Fatma Tokgöz Akyıl, Seda Tural Onur, Kübra Gül Kılınçarslan, Kaan Kara, Mustafa Vedat Doğru, Nurdan Şimşek Veske, Melih Akay Arslan
Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

COVID-19 coagulopathy has gained attention due to the strikingly high prevalence of deep vein thrombosis (DVT) and pulmonary embolism (PE). We describe here a case of bilateral PE preceded by mild COVID-19 contracted 4.5 months earlier in a male patient who presented to the outpatient clinic with exertional dyspnea. The patient had developed PE 9 years earlier, when no underlying genetic factor was detected. In the 4.5 months after contracting mild COVID-19, he presented four times with exertional dyspnea and a thorax computer tomography angiography (CTA) on two occasions and one perfusion scintigraphy revealed no embolism. Based on his high D-dimer values, his symptoms and his history of PE, he was placed on prolonged PE prophylaxis, which was stopped 33 days ago, and at that time, CTA revealed extensive bilateral PE. In conclusion, an unusually longer activation in COVID-19 coagulopathy may co-exist in patients with a history of previous PE, ongoing symptoms and increased D-dimer levels, irrespective of the COVID-19 severity.

Keywords: Pulmonary embolism, thrombosis, SARS-CoV-2

Hafif COVID-19 Sonrası Gecikmiş Pulmoner Emboli: Olgu Sunumu

Fatma Tokgöz Akyıl, Seda Tural Onur, Kübra Gül Kılınçarslan, Kaan Kara, Mustafa Vedat Doğru, Nurdan Şimşek Veske, Melih Akay Arslan
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Yeni koronavirüs hastalığı (COVID-19) derin ven trombozu (DVT) ve pulmoner emboli (PE) sıklığında artış ile ilişkilendirilen koagülopati ile dikkat çekmiştir. Bu olgu sunumunda hafif COVID-19 sonrası saptanan bilateral yaygın PE olgusu tartışılmıştır. Elli yedi yaşında, eforla artan nefes darlığı şikayetiyle polikliniğimize başvurdu. Dokuz yıl önce PE geçirmiş, genetik bir risk faktörü saptanmamıştı. Dört buçuk ay önce COVID-19 tanısı konulmuş, hafif semptomlar ile düzelmişti. Daha sonra dört kez efor dispnesi nedeniyle polikliniğimize başvurmuş, diğer nedenler dışlanmış, yüksek d-dimer düzeyleri nedeniyle çekilen iki toraks bilgisayarlı tomografi anjiyografi (BTA) ve perfüzyon sintigrafisinde emboli saptanmamıştı. Uzun süre devam edilen PE profilaktik tedavisi 33 gün önce kesilmişti. D-dimer düzeyinde artış nedeniyle yeniden BTA çekilen hastada bilateral ana pulmoner arterlerde trombüs saptandı. Sonuç olarak, hafif COVID-19 hastalığı geçiren hastalarda dahi, devam eden semptomlar, yüksek D-dimer düzeyleri ve daha önceki PE öyküsü; daha uzun süren COVID-19 koagülopatisi için uyarıcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner emboli, trombozis, COVİD-19

Image Slices of the Case
Fatma Tokgöz Akyıl, Seda Tural Onur, Kübra Gül Kılınçarslan, Kaan Kara, Mustafa Vedat Doğru, Nurdan Şimşek Veske, Melih Akay Arslan. Delayed Pulmonary Embolism after Mild COVID-19: A Case Report. Respir Case Rep. 2022; 11(1): 19-24

Corresponding Author: Fatma Tokgöz Akyıl, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale