e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Thoracic Splenosis [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2021; 10(1): 63-66 | DOI: 10.5505/respircase.2021.43043

Thoracic Splenosis

Hüseyin Fatih Sezer1, Tuba Çiftçi Küsbeci2, Ahmet Hamdi Ilgazlı3
1Department of Thoracic Surgery, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey
2Yozgat State Hospital
3Department of Pulmonology, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey

The spread of spleen tissue through different parts of the body is referred to as autotransplantation splenosis, and is an acquired and rare condition. The focal spread of splenic tissue into the thorax due to diaphragm laceration is referred to as thoracic splenosis, and may present as more than one pleural nodule in the left hemithorax. It usually occurs after a blunt trauma causing a combination of spleen injury and left diaphragmatic rupture. In the present study, we present a case of intrathoracic splenosis in an 18-year-old male patient who had undergone a splenectomy 14 years earlier after suffering a gunshot wound.

Keywords: Thoracic splenosis, splenectomy, trauma

Torasik Splenosis

Hüseyin Fatih Sezer1, Tuba Çiftçi Küsbeci2, Ahmet Hamdi Ilgazlı3
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Kocaeli
2Yozgat Şehir Hastanesi, Yozgat
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli

Vücudun birçok yerine dalak dokusunun yayılması ototransplantasyon splenosis olarak tanımlanır. Edinsel ve nadir bir durumdur. Diyafragma laserasyonuna bağlı olarak dalak dokusunun toraks içine fokal yayılımı torasik splenosis olarak adlandırılmaktadır. Sol hemithoraxta birden fazla plevral bazlı nodül olarak görülür. Genellikle dalak yaralanması ve sol diyafragmatik rüptür kombinasyonuna neden olan künt travma sonrasında ortaya çıkar. Çalışmamızda, 14 yıl önce ateşli silah yaralanması sonrası nedeniyle splenektomi yapılmış 18 yaşındaki erkek hastada gelişen intratorasik splenozis olgusunu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Torasik splenosis, splenektomi, travmaHüseyin Fatih Sezer, Tuba Çiftçi Küsbeci, Ahmet Hamdi Ilgazlı. Thoracic Splenosis. Respir Case Rep. 2021; 10(1): 63-66

Corresponding Author: Hüseyin Fatih Sezer, Türkiye
LookUs & Online Makale