e-ISSN 2147-2475
Volume : 13 Issue : 2 Year : 2024

Quick Search
Respiratory Case Reports
Solitary Fibrous Tumor of the Pleura: A Case Report [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2024; 13(2): 90-94 | DOI: 10.5505/respircase.2024.43760

Solitary Fibrous Tumor of the Pleura: A Case Report

Emine Ayan1, Mustafa Çolak1, Ali Karakılıç2, Zafer Erol3, Nurhan Sarioglu1
1Department of Pulmonary Diseases, Faculty of Medicine, Balıkesir University, Balıkesir, Türkiye
2Department of Thoracic Surgery, Balıkesir Atatürk City Hospital, Balıkesir, Türkiye
3Department of Pathology, Balıkesir Atatürk City Hospital, Balıkesir, Türkiye

Solitary fibrous tumors of the pleura are extremely rare mesenchymal tumors that originate from the visceral or parietal pleura, accounting for less than 5% of all pleural tumors. Solitary fibrous tumors are diagnosed based on clinical, radiological and needle biopsy findings. They are often asymptomatic and can reach very large sizes in the thorax, upon which they may produce such symptoms as cough, chest pain, dyspnea and hemoptysis. These tumors are generally benign, but are identified as malignant in 10–20% of cases, and carry the risk of recurrence, making early diagnosis very important. The treatment option is total resection followed by close follow-up. We present here a very rare case with a solitary fibrous tumor of the pleura.

Keywords: Solitary fibrous tumor, pleura, mesenchymal tumor.

Plevranın Soliter Fibröz Tümörü: Olgu Sunumu

Emine Ayan1, Mustafa Çolak1, Ali Karakılıç2, Zafer Erol3, Nurhan Sarioglu1
1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Balıkesir
2Atatürk Şehir Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Balıkesir
3Atatürk Şehir Hastanesi, Patoloji Bölümü, Balıkesir

Plevranın soliter fibröz tümörleri, visseral veya perietal plevradan köken alan oldukça nadir görülen mezenkimal tümörlerdir. Tüm plevral tümörlerin %5’ inden azını oluştururlar. Soliter fibröz tümör tanısı, klinik, radyolojik ve iğne biyopsisi bulguları ile konulur. Sıklıkla asemptomatiktirler ve göğüs kafesinde çok büyük boyutlara ulaşabilirler. Daha büyük boyutlara ulaştıklarında öksürük, göğüs ağrısı, nefes darlığı ve hemoptizi gibi belirtiler gösterebilirler. Genellikle benign olan bu tümörler %10-20 oranında malign olabilmekte ve nüks riski taşımaktadırlar. Bu sebeple erken tanısı çok önemli olup, total rezeksiyonu ve yakın takibi gereklidir. Oldukça nadir rastlanan bu olgumuzu sunmaya değer bulduk.

Anahtar Kelimeler: Soliter fibröz tümör, plevra, mezenkimal tümör.Emine Ayan, Mustafa Çolak, Ali Karakılıç, Zafer Erol, Nurhan Sarioglu. Solitary Fibrous Tumor of the Pleura: A Case Report. Respir Case Rep. 2024; 13(2): 90-94

Corresponding Author: Emine Ayan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale