e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Posttraumatic Fibromatosis on the Chest Wall: A Case Report [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2017; 6(3): 142-144 | DOI: 10.5505/respircase.2017.45467

Posttraumatic Fibromatosis on the Chest Wall: A Case Report

Arkın Acar1, Özgür Samancılar1, Serpil Sevinç1, Özgür Öztürk1, Şeyda Örs Kaya1, Burçe Karantinacı Tuna2, Alev Gülşah Hacar3, Kenan Can Ceylan1
1Department of Thoracic Surgery, S.B.Ü İzmir Dr. Suat Seren Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İzmir, Trukey
2Department of Reconstructive and Aesthetic Surgery, S.B.Ü İzmir Tepecik Training and Research Hospital, Plastic, İzmir, Trukey
3Department of Pathology, S.B.Ü İzmir Dr. Suat Seren Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İzmir, Trukey

Fibromatosis is a rare tumor that is classified among the primary chest wall tumors. The etiology can include trauma, previous operation, hormonal, and genetic causes. Fibromatosis can be broadly divided into superficial and deep categories. Deep fibromatosis, in particular, should be treated with wide, local resections because of its aggressive local behavior despite its benign character. In this report, a case of posttraumatic fibromatosis located on the chest wall is presented.

Keywords: Fibromatosis, posttraumatic, chest wall

Göğüs Duvarında Yerleşimli Posttravmatik Fibromatozis: Bir Olgu Sunumu

Arkın Acar1, Özgür Samancılar1, Serpil Sevinç1, Özgür Öztürk1, Şeyda Örs Kaya1, Burçe Karantinacı Tuna2, Alev Gülşah Hacar3, Kenan Can Ceylan1
1S.B.Ü İzmir Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir
2S.B.Ü İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Plastik,Rekonstruktif ve Estetik Cerrahisi Kliniği, İzmir
3S.B.Ü İzmir Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Birimi

Fibromatozis, primer göğüs duvarı tümörleri arasında sınıflandırılan ve nadir görülen bir tümördür. Etyolojisinde, travma, geçirilmiş operasyonlar, genetik ve hormonal nedenler yer almaktadır. Yüzeyel ve derin tip olmak üzere iki ana grupta incelenirler. Özellikle derin fibromatozisler benign karakterde olmasına karşın, lokal agresif özellik gösterdikleri için lokal geniş rezeksiyonlar ile tedavi edilmelidirler. Bu çalışmada, göğüs duvarı yerleşimli bir posttravmatik fibromatozis olgusu literatür bilgileri eşliğinde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Fibromatozis, posttravmatik, göğüs duvarı

Arkın Acar, Özgür Samancılar, Serpil Sevinç, Özgür Öztürk, Şeyda Örs Kaya, Burçe Karantinacı Tuna, Alev Gülşah Hacar, Kenan Can Ceylan. Posttraumatic Fibromatosis on the Chest Wall: A Case Report. Respir Case Rep. 2017; 6(3): 142-144

Corresponding Author: Arkın Acar, Türkiye
LookUs & Online Makale