e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
An Occult Bronchial Foreign Body Aspiration Mimicking Lung Cancer [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2013; 2(2): 68-70 | DOI: 10.5505/respircase.2013.46330

An Occult Bronchial Foreign Body Aspiration Mimicking Lung Cancer

Gülbanu Horzum Ekinci, Osman Hacıömeroğlu, Murat Kavas, Esra Akkütük Öngel, Ayşe Ersev, Adnan Yılmaz
Süreyyapasa Chest Diseases And Thoracic Surgery Training And Investigation Hospital

We present a case with occult bronchial foreign body presenting with hemoptysis mimicking a lung carcinoma. A 77-year-old man presented to our clinic for repeated attacks of hemoptysis for the previous four years. Computed tomography of the thorax showed consolidation in the lower left lobe. Fiberoptic bronchoscopy revealed a brownish black lesion in the proximal part of the lower left lobe bronchus with granulation tissue. It was removed and upon examination, it was found to be a piece of hazelnut.

Keywords: foreign body, bronchial, bronchoscopy, hazelnut

Akciğer Kanserini Taklit Eden Rastlantısal Bronşial Yabancı Cisim Aspirasyonu

Gülbanu Horzum Ekinci, Osman Hacıömeroğlu, Murat Kavas, Esra Akkütük Öngel, Ayşe Ersev, Adnan Yılmaz
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Akciğer kanserini taklit eden hemoptizi ile başvuran rastlantısal olarak saptanan bir bronşial yabancı cisim aspirasyonu olgusunu sunuyoruz. Yetmiş yedi yaşında erkek hasta kliniğimize son dört yıldır tekrarlayan hemoptizi yakınması ile başvurdu. Toraks bilgisayarlı tomografisi sol alt lobda konsolidasyon gösteriyordu. Fiberoptik bronkoskopi sol alt lob bronşunun proksimalinde, kahverengi-siyah renkte granulasyon dokusunun eşlik ettiği lezyon saptadı. Lezyon çıkartıldı ve lezyonun fındık parçası olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: yabancı cisim, bronşial, bronkoskopi, fındık

Gülbanu Horzum Ekinci, Osman Hacıömeroğlu, Murat Kavas, Esra Akkütük Öngel, Ayşe Ersev, Adnan Yılmaz. An Occult Bronchial Foreign Body Aspiration Mimicking Lung Cancer. Respir Case Rep. 2013; 2(2): 68-70

Corresponding Author: Gülbanu Horzum Ekinci, Türkiye
LookUs & Online Makale