e-ISSN 2147-2475
Volume : 9 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
Respiratory Case Reports
Hyponatremia, Cardiac Tamponade and Carcinoembryonic Antigen in Lung Adenocarcinoma [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2020; 9(1): 8-11 | DOI: 10.5505/respircase.2020.48378

Hyponatremia, Cardiac Tamponade and Carcinoembryonic Antigen in Lung Adenocarcinoma

Didar Şenocak, Tezcan Kaya, Kubilay İşsever, Ensar Özmen
Department of Internal Medicine, Sakarya University Faculty of Medicine, Sakarya, Turkey

Cardiac tamponade and severe hyponatremia are life-threatening and significant clinical findings. Severe hyponatremia, carcinoembryonic antigen (CEA) levels above 1000 ng/mL and cardiac tamponade are rare conditions as initial findings of non-small cell lung cancer. We report a 60-year-old man who presented with a cough, shortness of breath, nausea and loss of weight. The CEA level of the patient was 1041 ng/mL. He also had severe hyponatremia and cardiac tamponade. The patient was diagnosed with metastatic lung adenocarcinoma following an evaluation. The patient underwent chemotherapy treatment, but died 4 months after the cancer diagnosis. Severe hyponatremia, very high levels of CEA, and cardiac tamponade as initial findings of lung adenocarcinoma may be predictors of higher stage disease and poor prognosis.

Keywords: Carcinoembryonic antigen, cardiac tamponade, hyponatremia, adenocancer

Akciğer Adenokarsinomunda Hiponatremi, Kardiyak Tamponad ve Karsinoembriyonik Antijen

Didar Şenocak, Tezcan Kaya, Kubilay İşsever, Ensar Özmen
Sakarya Üniversirtesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye

Kardiyak tamponad ve ciddi hiponatremi hayatı tehdit edebilen önemli klinik bulgulardır. Küçük hücreli dışı akciğer kanserinin başlangıç bulgularının ciddi hiponatremi, 1000 ng/mL’nin üzerinde karsinoembriyonik antijen (CEA) düzeyi ve kardiyak tamponad olması nadirdir. Bu makalede, öksürük, nefes darlığı, bulantı ve kilo kaybı şikayetleriyle başvuran 60 yaşında bir erkek hastayı sunduk. Hastanın CEA değeri 1041 ng/mL idi. Aynı zamanda hastada ciddi hiponatremi ve kardiyak tamponad vardı. Araştırma sonucu metastatik akciğer adenokarsinomu tanısı konuldu. Hastaya kemoterapi verildi ve kanser tanısından 4 ay sonra eksitus oldu. Akciğer adenokarsinomunun başlangıç bulgularının ciddi hiponatremi, çok yüksek CEA düzeyi ve kardiyak tamponad olması ileri evre hastalık ve kötü prognoz göstergesi olabilir.

Anahtar Kelimeler: Karsinoembriyonik antijen, kardiyak tamponad, hiponatremi, adenokanser

Image Slices of the Case
Didar Şenocak, Tezcan Kaya, Kubilay İşsever, Ensar Özmen. Hyponatremia, Cardiac Tamponade and Carcinoembryonic Antigen in Lung Adenocarcinoma. Respir Case Rep. 2020; 9(1): 8-11

Corresponding Author: Tezcan Kaya, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale