e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Necrotizing Sarcoid Granulomatosis: A Case with Severe Progression [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2017; 6(3): 177-178 | DOI: 10.5505/respircase.2017.49469

Necrotizing Sarcoid Granulomatosis: A Case with Severe Progression

Murat Türk1, Haluk Türktaş2, Nurdan Köktürk2, Leyla Memiş3
1Division of Allergy and Clinical Immunology, Erciyes University School of Medicine, Kayseri, Turkey
2Department of Chest Diseases, Gazi University School of Medicine, Ankara, Turkey
3Department of Pathology, Gazi University School of Medicine, Ankara, Turkey

Keywords: Sarcoidosis, vasculitis, rare pulmonary diseases

Nekrotizan Sarkoid Granulomatozis: Ağır Seyreden bir Olgu Nedeniyle

Murat Türk1, Haluk Türktaş2, Nurdan Köktürk2, Leyla Memiş3
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Allerji İmmünoloji Bilim Dalı, Kayseri
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler: Sarkoidoz, vaskülit, nadir akciğer hastalıkları

Tomography Slices of the Case


İkinci Kesit
Murat Türk, Haluk Türktaş, Nurdan Köktürk, Leyla Memiş. Necrotizing Sarcoid Granulomatosis: A Case with Severe Progression. Respir Case Rep. 2017; 6(3): 177-178

Corresponding Author: Murat Türk, Türkiye
LookUs & Online Makale