e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Persistent Tracheo-cutaneous Fistula: A Case Report [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2018; 7(3): 140-144 | DOI: 10.5505/respircase.2018.50470

Persistent Tracheo-cutaneous Fistula: A Case Report

Rajalakshmi Rajagopalan, Rabeeh Parambil, Krithika Sappavoo, Bharat Shenbagaraj, Siva Ashish, Subramaniam Suriyan, Nagesh Nalini Jayanthi
SRM Medical College Hospital & Research Centre, Kattankulathur, India

Persistent tracheo-cutaneous fistula, or persistent tracheal stoma, is a potential late complication of a tracheostomy. It commonly occurs in children due to a failure of spontaneous closure after decannulation. In adults, however, this is relatively less common. Described is a case of a 38-year-old man who, despite undergoing early and successful decannulation, presented with a persistent tracheal stoma due to pulmonary tuberculosis.

Keywords: Tracheo-cutaneous fistula, persistent tracheal stoma, pulmonary tuberculosis, anti-tuberculosis treatment

Persistan Trakeo-kutanöz Fistül: Olgu Sunumu

Rajalakshmi Rajagopalan, Rabeeh Parambil, Krithika Sappavoo, Bharat Shenbagaraj, Siva Ashish, Subramaniam Suriyan, Nagesh Nalini Jayanthi
SRM Medikal Kolej Hastanesi & Araştırma Merkezi, Kattankulathur, Hindistan

Persistan trakeo-kutanöz fistül veya persistan trakeal stoma, trakeostominin geç bir komplikasyonudur. Trakeokutanöz fistül, çocuklarda, kanül çıkarıldıktan sonra trakeostominin spontan kapanmasının başarısız olmasından dolayı yaygın olarak görülmektedir. Ancak yetişkinlerde, bu nispeten daha az yaygındır. Erken ve başarılı dekanülasyona rağmen akciğer tüberkülozu nedeniyle kalıcı trakeal stoma ile başvuran 38 yaşında bir erkek hastayı sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Trakeo-kutanöz fistül, persistan trakea stoması, akciğer tüberkülozu, anti-tüberküloz tedavi

Rajalakshmi Rajagopalan, Rabeeh Parambil, Krithika Sappavoo, Bharat Shenbagaraj, Siva Ashish, Subramaniam Suriyan, Nagesh Nalini Jayanthi. Persistent Tracheo-cutaneous Fistula: A Case Report. Respir Case Rep. 2018; 7(3): 140-144

Corresponding Author: Rajalakshmi Rajagopalan, India
LookUs & Online Makale