e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
A Case of Sarkoidosis that Developed Lupus Pernio Lesions in the Chronic Stage [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2014; 3(3): 145-148 | DOI: 10.5505/respircase.2014.51523

A Case of Sarkoidosis that Developed Lupus Pernio Lesions in the Chronic Stage

İlkin Zindancı1, Hacer Kuzu Okur2, Mukaddes Kavala1, Ayşe Serap Karadağ1, Zafer Turkoglu1, Bengü Çobanoğlu Şimşek3, Şeyma Özkanlı3, Burçe Can1
1Medeniyet University, Sb Goztepe Training And Research Hospital, Department Of Dermatology, Istanbul; Turkey
2Fatih Sultan Mehmet Chest Diseases Training And Research Hospital, Department Of Chest Diseases, Istanbul
3Medeniyet University, Sb Goztepe Training And Research Hospital, Department Of Pathology, Istanbul, Turkey

Sarcoidosis is a multisystem chronic disease that has an unknown etiology and is characterized by non-caseificating granulomas. Skin involvement is characterized by either specific lesions such as lupus pernio, infiltrating plaques, subcutaneous nodules, scaring and alopecia, or non-specific lesions of erythema nodosum. Skin involvement may be seen as the first symptom or can be seen during the later course of the disease. Specific skin lesions can be seen in the advanced stages of systemic sarcoidosis and have prognostic significance. The current study presents a case of advanced stage lung sarcoidosis that developed lupus pernio lesions in the chronic stage.

Keywords: Sarcoidosis, skin involvement, lupus pernio

Akciğer Sarkoidozunun Kronik Döneminde Ortaya Çıkan Lupus Pernio Olgusu

İlkin Zindancı1, Hacer Kuzu Okur2, Mukaddes Kavala1, Ayşe Serap Karadağ1, Zafer Turkoglu1, Bengü Çobanoğlu Şimşek3, Şeyma Özkanlı3, Burçe Can1
1Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim Hastanesi Dermatoloji Kliniği, Göztepe, Istanbul, Türkiye
2Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, Kozyatağı, İstanbul, Türkiye
3Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim Hastanesi Patoloji Kliniği, Göztepe, Istanbul, Türkiye

Sarkoidoz nedeni bilinmeyen, multisistem, nonkazeifiye granülomlarla karakterize kronik bir hastalıktır. Kutanöz tutulum; lupus pernio, infiltre plaklar, subkutan nodül, skar, alopesi gibi spesifik veya eritema nodosum gibi nonspesifik lezyonlarla seyredebilir. Deri tutulumu sistemik sarkoidozun seyri sırasında ortaya çıkabileceği gibi ilk bulgu olarak da ortaya çıkabilir. Spesifik deri lezyonları sistemik sarkoidozun ileri evrelerinde görülebilir ve prognostik önemi vardır. Bu yazıda kronik döneminde lupus pernio lezyonları ortaya çıkan ileri evre akciğer sarkoidozu olgusu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sarkoidoz, deri tutulumu, lupus pernio

İlkin Zindancı, Hacer Kuzu Okur, Mukaddes Kavala, Ayşe Serap Karadağ, Zafer Turkoglu, Bengü Çobanoğlu Şimşek, Şeyma Özkanlı, Burçe Can. A Case of Sarkoidosis that Developed Lupus Pernio Lesions in the Chronic Stage. Respir Case Rep. 2014; 3(3): 145-148

Corresponding Author: Hacer Kuzu Okur, Türkiye
LookUs & Online Makale