e-ISSN 2147-2475
Volume : 4 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
Respiratory Case Reports
INTERACTIVE CASE REPORT: Vasculitis Secondary to Chronic Obstructive Airway Disease [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2015; 4(1): 44-47 | DOI: 10.5505/respircase.2015.52533

INTERACTIVE CASE REPORT: Vasculitis Secondary to Chronic Obstructive Airway Disease

Erhan Uğurlu1, Neşe Dursunoğlu1, Fatma Evyapan1, Nagihan Yalçın2
1Department of Pulmonology, Pamukkale University Faculty of Medicine, Denizli, Turkey
2Department of Pathology, Pamukkale University Faculty of Medicine, Denizli, Turkey

Anti-neutrophil cytoplasmic antibody (ANCA)-related vasculitis syndromes are a heterogeneous group of auto-immune vasculitic disorders that cause necrotizing inflammation in small vessels. Although the underlying causes are not clear, genetic and environmental factors are thought to play a major role. Meanwhile, chronic airway diseases are frequently reported to accompany vasculitic syndromes. Here we present a case with preexisting childhood asthma and bronchiectasis that developed microscopic poly-angiitis years after the onset of airway diseases that were assumed to be secondary to his preexisting airway conditions.

Keywords: Microscopic polyangiitis, vasculitis, chro-nic airway disease.

İNTERAKTİF OLGU SUNUMU: Kronik Hava Yolu Hastalığına Sekonder Gelişen Vaskülit

Erhan Uğurlu1, Neşe Dursunoğlu1, Fatma Evyapan1, Nagihan Yalçın2
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Bilim Dalı, Denizli

Antineutrophil cytoplasmic antibody (ANCA) ilişkili vaskülit sendromları klinik olarak heterojen olan otoimmün, nekrotizan ve küçük damarları tutan vaskülitlerdir. Etyolojisi tam olarak bilinmemesine rağmen genetik ve çevresel faktörler suçlanmaktadır. Ayrıca kronik havayolu hastalıkları ile vaskülitler sıklıkla birlikte rapor edilmişlerdir. Burada çocukluğundan beri astım ve bronşektazileri olan ve yıllar sonra bu havayolu hastalıklarına sekonder olarak mikroskopik polianjitis geliştiği düşünülen bir olguyu sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Mikroskopik polianjiitis, vaskülit, kronik hava yolu hastalığı.

Image Slices of the Case

Erhan Uğurlu, Neşe Dursunoğlu, Fatma Evyapan, Nagihan Yalçın. INTERACTIVE CASE REPORT: Vasculitis Secondary to Chronic Obstructive Airway Disease. Respir Case Rep. 2015; 4(1): 44-47

Corresponding Author: Erhan Uğurlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale