e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
A Rare Cause of Dyspnea: A Giant Vocal Polyp [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2016; 5(2): 149-150 | DOI: 10.5505/respircase.2016.53315

A Rare Cause of Dyspnea: A Giant Vocal Polyp

Kerem Kökoğlu1, Irfan Kara1, Şerife Seçil Karabulut2, Sedat Çağlı1, İmdat Yüce1
1Department of Otolaryngology - Head And Neck Surgery, Erciyes University, Kayseri, Turkey
2Department of Pathology, Erciyes University, Kayseri, Turkey


Dispnenin Nadir bir Nedeni: Dev Vokal Polip

Kerem Kökoğlu1, Irfan Kara1, Şerife Seçil Karabulut2, Sedat Çağlı1, İmdat Yüce1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kbb Hastalıkları - Baş Boyun Cerrahi Ana Bilim Dalı, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Kayseri


Kerem Kökoğlu, Irfan Kara, Şerife Seçil Karabulut, Sedat Çağlı, İmdat Yüce. A Rare Cause of Dyspnea: A Giant Vocal Polyp. Respir Case Rep. 2016; 5(2): 149-150

Corresponding Author: Kerem Kökoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale