e-ISSN 2147-2475
Volume : 1 Issue : 2 Year : 2023

Quick Search
Respiratory Case Reports
Ruptured Pulmonary Hydatid Cyst Diagnosed by Bronchoscopy [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2012; 1(2): 51-54 | DOI: 10.5505/respircase.2012.54254

Ruptured Pulmonary Hydatid Cyst Diagnosed by Bronchoscopy

Eylem Sercan Özgür1, Sibel Atış Naycı1, Ali Naycı2, Ayşe Polat3, Özlem Cingözler1, Cengiz Özge1
1Department Of Chest Diseases, Mersin University, Mersin, Turkey
2Department Of Pediatric Surgery, Mersin University, Mersin, Turkey
3Department Of Pathology, Mersin University, Mersin, Turkey

Complicated pulmonary hydatid cyst disease can mimic tuberculosis, lung cancer, empyema and abscess. The diagnosis of complicated pulmonary hydatid cysts may not be easy. Bronchoscopy is not a routine procedure in hydatid cyst disease. However, it is inevitable when clinical and radiological appearance is atypical. A pulmonary hydatid cyst disease case with atypical clinical and radiological findings diagnosed by fiberoptic bronchoscopy was presented in this case report.

Keywords: Bronchoscopy, Hydatid Cysts, Pulmonary, Hemoptysis

Fleksibl Fiberoptik Bronkoskopi ile Tanı Konulan Rüptüre Pulmoner Hidatik Kist

Eylem Sercan Özgür1, Sibel Atış Naycı1, Ali Naycı2, Ayşe Polat3, Özlem Cingözler1, Cengiz Özge1
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Mersin
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Mersin
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Mersin

Komplike olmuş akciğer hidatik kist hastalığı tüberküloz, akciğer kanseri, ampiyem ve abseyi taklit edebilir. Bu hastalarda tanı konulması kolay olmayabilir. Bronkoskopi, hidatik kist hastalığında rutin bir uygulama değildir. Ancak atipik klinik ve radyolojik görünüm mevcut olduğunda yapılması kaçınılmazdır. Bu olgu sunumunda, atipik klinik ve radyolojik bulgusu olan ve fiberoptik bronkoskopi ile tanı konulan akciğer hidatik kist hastası sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Bronkoskopi, Hemoptizi, Hidatik kistler, pulmoner

Eylem Sercan Özgür, Sibel Atış Naycı, Ali Naycı, Ayşe Polat, Özlem Cingözler, Cengiz Özge. Ruptured Pulmonary Hydatid Cyst Diagnosed by Bronchoscopy. Respir Case Rep. 2012; 1(2): 51-54

Corresponding Author: Eylem Sercan Özgür, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale