e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
INTERACTIVE CASE REPORT: A Case of Dental Prosthesis Aspiration in a Patient with Tracheostomy [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2016; 5(1): 1-4 | DOI: 10.5505/respircase.2016.54938

INTERACTIVE CASE REPORT: A Case of Dental Prosthesis Aspiration in a Patient with Tracheostomy

Nurhan Atilla1, Hüseyin Arpağ1, Şemi Atilla2, Ilim Irmak3, Ahmet Beyaz1
1Department of Chest Diseases, Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Kahramanmaraş, Turkey
2Clinic of Chest Diseases, Kahramanmaraş Necip Fazıl State Hospital, Kahramanmaraş, Turkey
3Clinic of Chest Diseases, Süreyya Adanalı State Hospital, Kahramanmaraş, Turkey

A 49-year-old male patient was hospitalized to our chest intensive care unit with the diagnosis of recurrent pneumonia. Following a traffic accident five years previously the patient was quadriplegic and had a tracheostomy tube. His physical examination revealed widespread expiratory rhonchi and intercostal retractions. Right lower lobe atelectasis, and also a foreign body at the entrance of the right lower lobe, was seen with a posteroanterior chest x-ray and thoracic computed tomography. We saw that the foreign body was present at the chest x-ray performed immediately after the accident. It is probable that dental trauma occurred during intubation. In a fiberoptic bronchoscopy, a foreign body was identified in the proximal part of the right lower bronchus; a second foreign body was seen at the segment level. The foreign bodies were removed using an alligator biopsy forceps without damaging the surrounding tissue; there were no complications. The foreign bodies were teeth and a dental prosthesis. In conclusion, in patients who have sustained facial or dental trauma, including traumatic intubations, and who have a missing tooth, it must be presumed that the tooth has been aspirated, and radiographic evaluation is needed.

Keywords: Aspiration, dental prothesis, fiberoptic bronchoscopy.

İNTERAKTİF OLGU SUNUMU: Trakeostomili Bir Hastada Dental Protez Aspirasyonu

Nurhan Atilla1, Hüseyin Arpağ1, Şemi Atilla2, Ilim Irmak3, Ahmet Beyaz1
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
2Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Kahramanmaraş
3Süreyya Adanalı Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Kahramanmaraş

Kırk dokuz yaşında erkek hasta tekrarlayan pnömoni nedeniyle göğüs hastalıkları yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Hasta beş yıl önce bir trafik kazası geçirmişti. Bu nedenle kuadriplejikti ve trakeostomi tüpü vardı. Fizik muayenede yaygın ekspiratuvar ronküsler ve interkostal çekilmeleri mevcuttu. Posteroanterior akciğer grafisinde ve toraks bilgisayarlı tomografisinde sağ alt lob atelektazisi ve aynı zamanda sağ alt lob girişinde yabancı cisim saptandı. Yabancı cismin kazadan hemen sonra çekilen akciğer grafisinde de mevcuttu. Dental travma muhtemelen entübasyon sırasında oluşmuştu. Fiberoptik bronkoskopi ile bakıldığında sağ alt lob girişinde yabancı cisim olduğu görüldü. Segment düzeylere bakıldığında ikinci bir yabancı cisim fark edildi. Yabancı cisimler çevre dokulara zarar vermeden timsah biyopsi forsepsi ile çıkarıldı. Herhangi bir komplikasyon olmadı. Yabancı cisimlerin diş ve protez olduğu görüldü. Sonuç olarak, travmatik entübasyon dâhil olmak üzere, yüz ya da diş travması geçiren hastalarda ağız içi gözden geçirilmeli, özellikle eksik diş varlığında aspirasyon ihtimali gözönünde bulundurulmalı ve radyolojik değerlendirme yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Aspirasyon, diş protezi, fiberoptik bronkoskopi.

Tomography Slices of the Case
Nurhan Atilla, Hüseyin Arpağ, Şemi Atilla, Ilim Irmak, Ahmet Beyaz. INTERACTIVE CASE REPORT: A Case of Dental Prosthesis Aspiration in a Patient with Tracheostomy. Respir Case Rep. 2016; 5(1): 1-4

Corresponding Author: Nurhan Atilla, Türkiye
LookUs & Online Makale