e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Iatrogenic bilateral pneumothorax after acupuncture [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2013; 2(3): 158-159 | DOI: 10.5505/respircase.2013.55265

Iatrogenic bilateral pneumothorax after acupuncture

Murat Öncel1, Bekir Tezcan2, Güven Sadi Sunam1
1Selcuk University Of Medical Faculty Thoracic Syrgery Division Konya,turkey
2Konya State Hospital Konya,turkey

No Abstract.

Keywords: Acupuncture, Bilaterally, pneumothorax

Akupunktur sonrası gelişen bilateral pnömotoraks

Murat Öncel1, Bekir Tezcan2, Güven Sadi Sunam1
1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Bölümü Konya,türkiye
2Konya Numune Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü Konya,türkiye

ÖZET YOK (Editöre Mektup olduğu için)

Anahtar Kelimeler: Akupunktur, Bilateral, pnömotoraks

Murat Öncel, Bekir Tezcan, Güven Sadi Sunam. Iatrogenic bilateral pneumothorax after acupuncture. Respir Case Rep. 2013; 2(3): 158-159

Corresponding Author: Murat Öncel, Türkiye
LookUs & Online Makale