e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Congenital Lobar Emphysema [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2018; 7(1): 50-53 | DOI: 10.5505/respircase.2018.55707

Congenital Lobar Emphysema

Pınar Mutlu, Merve Ilcın Guven
Department of Chest Diseases, Çanakkale 18 Mart University Faculty of Medicine, Çanakkale, Turkey

Congenital lobar emphysema is defined by hyperinflation of 1 or more lung lobes in the absence of extrinsic bronchial obstruction. It is a very rare condition with an incidence of 1 in 20,000 to 30,000 births. The etiology is unknown in 50% of cases. Other factors suspected in the etiology are bronchial abnormalities or alveolar defects. Some theories also include bronchial collapse as a result of insufficient cartilage support. The left upper lobe is frequently affected, followed by the middle and right upper lobes, while the lower lobes are rarely affected. Some 90% of cases are diagnosed in infancy with severe respiratory symptoms. In this report, a case of congenital lobar emphysema diagnosed in adulthood is described.

Keywords: Congenital, emphysema, hyperinflation

Konjenital Lober Amfizem

Pınar Mutlu, Merve Ilcın Guven
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Çanakkale

Bir ya da birden fazla akciğer lobunun dışarıdan bir bası olmadan hiperinflasyonu konjenital lober amfizem olarak tanımlanır. 20.000 ila 30.000 doğumda bir izlenen çok nadir bir durumdur. Olguların %50’sinde etyoloji bilinmemektedir. Etyolojide suçlanan diğer nedenler, bronşiyal anormallikler ya da alveolar defektlerdir. Yetersiz kıkırdak desteğinin sonucunda bronşial kollapsın olduğu yönünde teoriler de vardır. Sıklıkla sol üst lob, ardından orta ve sağ üst loblar etkilenir, alt loblar ise nadiren etkilenir. Olguların %90’ı bebeklik döneminde ağır solunumsal semptomlarla tanı alır. Bu olgu sunumunda, erişkin yaşta tanı konan konjenital lober amfizem olgusundan bahsedilecektir.

Anahtar Kelimeler: Konjenital, amfizem, hiperinflasyon

Image Slices of the Case
Pınar Mutlu, Merve Ilcın Guven. Congenital Lobar Emphysema. Respir Case Rep. 2018; 7(1): 50-53

Corresponding Author: Pınar Mutlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale