e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Coexistence of pulmonary tuberculosis and sarcoidosis [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2017; 6(2): 86-89 | DOI: 10.5505/respircase.2017.57855

Coexistence of pulmonary tuberculosis and sarcoidosis

Serap Argun Barış1, Adnan Batman2, Salih Küçük1, Sevtap Gümüştaş3
1Department of Pulmonary Diseases, Kocaeli University School of Medicine, Kocaeli, Turkey
2Department of Internal Medicine, Mus Government Hospital, Mus, Turkey
3Department of Radiology, Kocaeli University School of Medicine, Kocaeli, Turkey

Tuberculosis (TB) and sarcoidosis are granulomatous diseases with different etiologies and management; however, they have similar clinical and histological characteristics. Coexistence of TB and sarcoidosis is extremely rare. Presently described is a case of coexistence of pulmonary tuberculosis and sarcoidosis confirmed microbiologically and histopathologically.

Keywords: sarcoidosis, tuberculosis, coexistence, diagnosis

Pulmoner tüberküloz ve sarkoidoz birlikteliği

Serap Argun Barış1, Adnan Batman2, Salih Küçük1, Sevtap Gümüştaş3
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli
2Muş Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Bölümü, Muş
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli

Sarkoidoz ve tüberküloz farklı etyoloji ve tedaviye sahip ancak klinik ve histolojik olarak birbiri ile sıkça karışan hastalıklardır. Tüberküloz ve sarkoidoz birlikteliği nadirdir. Burada mikrobiyolojik ve histopatolojik olarak kanıtlanmış tüberküloz ve sarkoidoz birlikteliği olan olgu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: sarkoidoz, tüberküloz, birliktelik, tanıSerap Argun Barış, Adnan Batman, Salih Küçük, Sevtap Gümüştaş. Coexistence of pulmonary tuberculosis and sarcoidosis. Respir Case Rep. 2017; 6(2): 86-89

Corresponding Author: Serap Argun Barış, Türkiye
LookUs & Online Makale