e-ISSN 2147-2475
Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
Respiratory Case Reports
Pulmonary Nocardiosis Mimicking Pulmonary Tuberculosis in an Immunocompetent Patient Diagnosed by Cytology of Bronchoscopic Lavage [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2023; 12(2): 46-49 | DOI: 10.5505/respircase.2023.57983

Pulmonary Nocardiosis Mimicking Pulmonary Tuberculosis in an Immunocompetent Patient Diagnosed by Cytology of Bronchoscopic Lavage

Hülya Abalı1, Efsun Gonca Uğur Chousein1, Derya Hırçın Cenger2, Neslihan Fener3
1Department of Chest Diseases, Yedikule Chest Diseases and Tho-racic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Infectious Diseases, Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
3Department of Pathology, Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

Nocardia infections are common in immunocompromised and organ transplant patients, although Nocardia species only rarely cause infections in immunocompetent patients. Pulmonary nocardiosis is the most common clinical manifestation of Nocardia species, and may imitate several pulmonary diseases, such as pulmonary tuberculosis (TB) in such high-risk settings for TB as Türkiye. We present here a rare case of an immunocompetent patient with pulmonary nocardiosis mimicking tuberculosis in terms of the history, clinical symptoms and radiological findings. Acid-fast staining and real-time polymerase chain reaction testing of the bronchoscopic lavage were negative for TB, and no Mycobacterium species proliferated in the culture. Two similar diseases were differentiated by lavage cytology. The patient improved dramatically following a short course of treatment over two months.

Keywords: Pulmonary nocardiosis, tuberculosis, im-munocompetent, lavage cytology

Bronkoskopik Lavaj Sitolojisiyle Teşhis Edilen İmmünokompetan Bir Hastada Pulmoner Tüberkülozu Taklid Eden Pulmoner Nokardiozis

Hülya Abalı1, Efsun Gonca Uğur Chousein1, Derya Hırçın Cenger2, Neslihan Fener3
1Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
2Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
3Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Nokardiya enfeksiyonları, bağışıklığı baskılanmış ve organ nakli olan hastalarda sık görülür, ayrıca, Nokardiya türleri immünokompetan hastalarda nadiren enfeksiyona neden olur. Pulmoner nokardiozis, Nokardiya türlerinin en sık görülen klinik manifestasyonudur ve Türkiye gibi pulmoner tüberküloz (TB) için yüksek riskli bölgelerde sıklıkla pulmoner tüberküloz gibi birçok pulmoner hastalığı taklid edebilir. Anamnez, klinik semptomlar ve radyolojik bulgulara göre pulmoner tüberkülozu taklit eden pulmoner nokardiozis tanısı alan nadir bir immünokompetan olguyu sunuyoruz. Bronkoskopik lavajın aside dirençli boyaması ve real-time polimeraz zincir reaksiyonu TB için negatifti ve kültürde hiçbir Mikobakteri türü üremedi. İki benzer hastalığın ayırıcı tanısı lavaj sitolojisi ile yapıldı. İki aylık kısa süreli bir tedavi ile dramatik bir iyileşme gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner nokardiozis, tüberküloz, immünokompetan, lavaj sitolojisi

Hülya Abalı, Efsun Gonca Uğur Chousein, Derya Hırçın Cenger, Neslihan Fener. Pulmonary Nocardiosis Mimicking Pulmonary Tuberculosis in an Immunocompetent Patient Diagnosed by Cytology of Bronchoscopic Lavage. Respir Case Rep. 2023; 12(2): 46-49

Corresponding Author: Hülya Abalı, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale