e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Spontaneous Pneumothorax in Severe COVID-19 Pneumonia: Interventional Treatment and Risk of Transmission [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2021; 10(1): 8-11 | DOI: 10.5505/respircase.2021.58224

Spontaneous Pneumothorax in Severe COVID-19 Pneumonia: Interventional Treatment and Risk of Transmission

Mia Elhidsi, Prasenohadi Prasenohadi, Dicky Soehardiman
Division of Pulmonary Intervention and Pulmonary Emergency, the Department of Pulmonology and Respiratory Medicine, Faculty of Medicine, Universitas Indonesia - Persahabatan National Respiratory Referral Hospital, Jakarta, Indonesia.

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV2), or Coronavirus disease 2019 (COVID-19), is a highly contagious and rapidly-spreading disease. While pneumonia is a common finding, pleural space involvement, such as pneumothorax, occurs only in rare cases. Pneumothorax requires the immediate insertion of a chest tube. Thoracostomy procedures require prompt and precise management, but with caution to avoid the risk of transmission. We report here on a 49-year-old male patient who was admitted to the emergency ward with shortness of breath and oxygen desaturation. A physical examination and portable chest X-ray indicated a left pneumothorax. The patient underwent tracheal intubation followed by chest tube insertion, and the lungs inflated two hours after the procedure. The operators included two people, wearing personal protective equipment (PPE), including N95 masks, full eye protection, a face shield and a fluid-resistant gown. Two weeks following chest tube insertion, the operators underwent a SARS-CoV2 PCR examination, with negative results. This report discusses relevant findings in literature related to the current issue.

Keywords: pneumothorax, COVID19, chest tube, thoracostomy, risk of transmission

Ağır COVID-19 Pnömonisinde Spontan Pnömotoraks: Girişimsel Tedavi ve Bulaşma Riski

Mia Elhidsi, Prasenohadi Prasenohadi, Dicky Soehardiman
Pulmoner Müdahale ve Akciğer Acil Servisi, Göğüs Hastalıkları ve Solunum Tıbbı Bölümü, Tıp Fakültesi, Universitas Endonezya - Persahabatan Ulusal Solunum Yönlendirme Hastanesi, Cakarta, Endonezya

Ağır Akut Solunum Sendromu Corona Virüs 2 (SARS-CoV2) veya Corona Virüs Hastalığı 2019 (COVID-19), yüksek bulaşıcılığı olan ve hızla yayılan bir hastalıktır. Pnömoni sık görülürken, pnömotoraks gibi plevral boşluğun tutulumu nadir olarak meydana gelir. Pnömotoraks hemen bir toraks tüpü takılmasını gerektirir. Torakostomi işlemleri hassas ve hızlı bir yönetim gerektir, ancak bulaşma riskinden kaçınmak için dikkat edilmelidir. Acil servise nefes darlığı ve oksijen desatürasyonu ile gelen 49 yaşındaki bir erkek hastayı sunuyoruz. Fizik muayene ve portabl akciğer grafisinde solda pnömotoraks saptandı. Hastaya trakeal entübasyonu takiben toraks tüpü takıldı ve işlem sonrası iki saatte akciğerler ekspanse oldu. N95 maskeleri, tam göz koruması, yüz siperi ve sıvıya dayanıklı önlük dahil kişisel koruyucu ekipman (PPE) giyen iki cerrah işlemi yaptı. Toraks tüpü takılmasından iki hafta sonar cerrahların SARS-Cov2 PCR testleri negatif olarak geldi. Bu yazıda, konu ile ilgili güncel literatürlerle mevcut bulgular tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: pnömotorkas, COVİD 19, toraks tüpü, torakostomi, bulaşma riski

Mia Elhidsi, Prasenohadi Prasenohadi, Dicky Soehardiman. Spontaneous Pneumothorax in Severe COVID-19 Pneumonia: Interventional Treatment and Risk of Transmission. Respir Case Rep. 2021; 10(1): 8-11

Corresponding Author: Mia Elhidsi, Indonesia
LookUs & Online Makale