e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Generalized Keratosis Lichenoides Chronica Induced By Antituberculosis Therapy: A Case Report [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2014; 3(2): 114-117 | DOI: 10.5505/respircase.2014.58569

Generalized Keratosis Lichenoides Chronica Induced By Antituberculosis Therapy: A Case Report

İlkin Zindancı1, Hacer Kuzu Okur2, Ebru Zemheri3, Burce Can1, Zafer Turkoglu1, Mukaddes Kavala1, Ozge Akbulak1, Filiz Topaloglu1
1Medeniyet University, Sb Goztepe Training And Research Hospital, Department Of Dermatology, Istanbul; Turkey
2Fatih Sultan Mehmet Training And Research Hospital, Department Of Chest Diseases, Istanbul
3Medeniyet University, Sb Goztepe Training And Research Hospital, Department Of Pathology, Istanbul, Turkey

Keratosis lichenoides chronica (KLC) is a rare and chronic skin disease characterized by erythema, keratotic and lichenoid papules are distributed symmetrically. The histological examination of KLC reveals lichenoid dermatitis with hyper and parakeratosis. Although the etiology and pathogenesis of KLC are unknown, it is suggested that KLC is a variant of lichen planus or lichenoid drug eruptions. We present a case of generalized KLC that occurred during antituberculosis therapy including isoniazid, rifampicin, ethambutol, and pyrazinamide and dramatically improved after cessation of therapy. We report this generalized KLC case in order to draw attention to the side effects that can be seen during tuberculosis treatment.

Keywords: Tuberculosis treatment, pyrazinamide, keratosis lichenoides chronica, Nekam’s disease

Tüberküloz Tedavisi Sırasında Gelişen Jeneralize Keratozis Likenozis Kronika Olgusu

İlkin Zindancı1, Hacer Kuzu Okur2, Ebru Zemheri3, Burce Can1, Zafer Turkoglu1, Mukaddes Kavala1, Ozge Akbulak1, Filiz Topaloglu1
1Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim Hastanesi Dermatoloji Kliniği, Göztepe, Istanbul, Türkiye
2Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Kozyatağı, İstanbul, Türkiye
3Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim Hastanesi Patoloji Kliniği, Göztepe, Istanbul, Türkiye

Keratozis Likenozis Kronika (KLK), simetrik dağılım gösteren, eritemli, likenoid, keratotik papüllerle karakterize, nadir görülen kronik bir dermatozdur. Histopatolojik incelemede hiperkeratoz ve parakeratozun eşlik ettiği likenoid dermatit bulgusu görülür. Etyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte liken planus veya likenoid ilaç reaksiyonlarının bir varyantı olduğu düşünülür. Tedavinin kesilmesiyle dramatik bir düzelme gösteren, isoniyazid, rifampisin, etambutol ve pirazinamidli antitüberküloz tedavi sırasında oluşan Jeneralize KLK olgusunu, tüberküloz tedavisi sırasında görülebilecek yan etkilere dikkat çekmek amacıyla sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz tedavisi, pirazinamid, keratozis likenozis kronika, Nekam’s hastalığı

İlkin Zindancı, Hacer Kuzu Okur, Ebru Zemheri, Burce Can, Zafer Turkoglu, Mukaddes Kavala, Ozge Akbulak, Filiz Topaloglu. Generalized Keratosis Lichenoides Chronica Induced By Antituberculosis Therapy: A Case Report. Respir Case Rep. 2014; 3(2): 114-117

Corresponding Author: Hacer Kuzu Okur, Türkiye
LookUs & Online Makale