e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
A Rare Complication Caused by Dry Needling Method: Tension Pneumothorax [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2017; 6(3): 145-148 | DOI: 10.5505/respircase.2017.58826

A Rare Complication Caused by Dry Needling Method: Tension Pneumothorax

Nalan Kozacı1, Nilay Çavuşoğlu Yalçın2, Muharrem Özkaya2, Vedat Kırpat1, Ahmet Çelik1
1Department of Emergency Medicine, Antalya Education and Research Hospital, Antalya, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Antalya Education and Research Hospital, Antalya, Turkey

Tension pneumothorax, resulting in deterioration of cardiopulmonary function due to displacement of the mediastinal structures, is a fatal condition without early diagnosis and treatment. This article is a description of the case of a patient who developed iatrogenic bilateral pneumothorax and subsequent tension pneumothorax due to dry needling used in the treatment of myofascial pain.

Keywords: Myofascial pain, dry needling, tension pneumothorax

Kuru İğneleme Metodunun Neden Olduğu Nadir Bir Komplikasyon: Tansiyon Pnömotoraks

Nalan Kozacı1, Nilay Çavuşoğlu Yalçın2, Muharrem Özkaya2, Vedat Kırpat1, Ahmet Çelik1
1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Bölümü, Antalya
2Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü, Antalya

Tansiyon pnömotoraks mediastinal yapıların yer değiştirmesine bağlı kardiyopulmoner fonksiyonun kötüleşmesi ile sonuçlanan, erken tanı ve tedavi edilmediğinde ölümcül olan bir durumdur. Biz bu yazıda miyofasiyal ağrı tedavisinde kullanılan kuru iğneleme metoduna bağlı iyatrojenik bilateral pnömotoraks gelişen ve sonra tansiyon pnömotoraksa ilerleyen olguyu sunmayı amaçladık

Anahtar Kelimeler: myofasial ağrı, kuru iğneleme, tansiyon pnömotorax

Nalan Kozacı, Nilay Çavuşoğlu Yalçın, Muharrem Özkaya, Vedat Kırpat, Ahmet Çelik. A Rare Complication Caused by Dry Needling Method: Tension Pneumothorax. Respir Case Rep. 2017; 6(3): 145-148

Corresponding Author: Nalan Kozacı, Türkiye
LookUs & Online Makale