e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
A Rare Case of Pulmonary Infection: Endobronchial Actinomycosis [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2021; 10(1): 23-26 | DOI: 10.5505/respircase.2021.59354

A Rare Case of Pulmonary Infection: Endobronchial Actinomycosis

Serhat Özgün1, Büşra Yaprak Bayrak2, Tuba Çiftçi Küsbeci3, Ahmet Ilgazlı4
1Department of Chest Diseases, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey
2Department of Pathology, Kocaeli, Tukey
3Department of Chest Diseases, Yozgat City Hospital, Yozgat, Turkey
4Department of Chest Diseases, Kocaeli, Turkey

Pulmonary actinomycosis is a bacterial disease that can be difficult to diagnose due to its nonspecific clinical and radiological findings caused by actinomyces. A 59-year-old female patient presented with a history of coughing and white sputum for the last one year. Here, we present a rare case of endobronchial actinomycosis with an endobronchial lesion obstructing the basal segments of the right lower lobe, diagnosed from a transbronchial biopsy taken during a fiberoptic bronchoscopy.

Keywords: Actinomycosis, Endobronchial, Bronchoscopy

Nadir Bir Akciğer Enfeksiyonu Olgusu: Endobronşiyal Aktinomikoz

Serhat Özgün1, Büşra Yaprak Bayrak2, Tuba Çiftçi Küsbeci3, Ahmet Ilgazlı4
1Kocaeli Universtesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli
2Tıbbi Patoloji AD, Kocaeli, Türkiye
3Yozgat Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları, Yozgat, Türkiye
4Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli

Pulmoner aktinomikozis, aktinomiçes türlerinin neden olduğu, nonspesifik klinik ve radyolojik bulguları olması nedeni ile tanı konulmasında güçlük yaşanan bakteriyel bir hastalıktır. Elli dokuz yaşında kadın hasta, son bir yıldır devam eden öksürük ve beyaz renkli balgam şikâyeti ile başvurdu. Burada, fiberoptik bronkoskopide sağ alt lob bazal segmentleri obstrükte eden, endobronşial lezyon görülen ve transbronşiyal biyopsi ile tanı konulan endobronşiyal aktinomikoz olgusu, nadir görülmesi nedeniyle sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Aktinomikoz, Endobronşiyal, Bronkoskopi

Serhat Özgün, Büşra Yaprak Bayrak, Tuba Çiftçi Küsbeci, Ahmet Ilgazlı. A Rare Case of Pulmonary Infection: Endobronchial Actinomycosis. Respir Case Rep. 2021; 10(1): 23-26

Corresponding Author: Serhat Özgün, Türkiye
LookUs & Online Makale