e-ISSN 2147-2475
Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024

Quick Search
Respiratory Case Reports
Septic Pulmonary Embolism Due to Dialysis Catheter [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2024; 13(1): 25-28 | DOI: 10.5505/respircase.2024.60251

Septic Pulmonary Embolism Due to Dialysis Catheter

Mücahit Güleç, Muhammed İnanç, Ahmet Cemal Pazarlı, Handan İnonu Köseoğlu, Halil Ibrahim Yakar, Gökhan Aykun
Department of Pulmonary Diseases, Tokat Gaziosmanpaşa University, Faculty of Medicine, Tokat, Türkiye

A septic pulmonary embolism develops with non-specific pulmonary symptoms, including pulmonary infiltrations, fever, chest pain and cough as a secondary effect of any infectious focus, leading to the hematogenous spread of coagulated blood containing microorganisms from the right heart to the lungs. The condition can lead to the formation of infarctions and abscesses in patients with such predisposing conditions as congenital heart disease, intravenous drug use and long-term catheter use. We present here a case of septic pulmonary embolism resulting from the use of a dialysis catheter.

Keywords: Septic pulmonary embolism, catheter, dialysis.

Diyaliz Kateterine Bağlı Septik Pulmoner Emboli

Mücahit Güleç, Muhammed İnanç, Ahmet Cemal Pazarlı, Handan İnonu Köseoğlu, Halil Ibrahim Yakar, Gökhan Aykun
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Tokat

Septik pulmoner emboli herhangi bir enfeksiyon odağına ikincil olarak gelişen akciğer infiltrasyonları, ateş, göğüs ağrısı, öksürük gibi non spesifik akciğer semptomları ile karakterize bir hastalıktır. Konjenital kalp hastalığı, IV ilaç kullanımı, uzun süreli katater kullanımı gibi predispozan durumlarda, mikroorganizmaları içeren koagüle kanın sağ kalpten hematojen yolla akciğerlere yayılımı ile infarkt ve abse formasyonları oluşturmasıyla karakterize klinik bir tablodur. Diyaliz katater uygulamasına sekonder gelişen bir septik pulmoner emboli olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Septik pulmoner emboli, kateter, diyaliz.

Mücahit Güleç, Muhammed İnanç, Ahmet Cemal Pazarlı, Handan İnonu Köseoğlu, Halil Ibrahim Yakar, Gökhan Aykun. Septic Pulmonary Embolism Due to Dialysis Catheter. Respir Case Rep. 2024; 13(1): 25-28

Corresponding Author: Ahmet Cemal Pazarlı, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale