e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Cinnamon Stick Aspiration in a Patient with Asthma: A Case Report [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2021; 10(3): 167-171 | DOI: 10.5505/respircase.2021.60783

Cinnamon Stick Aspiration in a Patient with Asthma: A Case Report

Sefa Semih Atal1, Omer Ayten1, Cengiz Özdemir2, Tayfun Caliskan1, Bengü Şaylan1, Oguzhan Okutan1, Zafer Kartaloglu1
1Department of Pulmonology, Sultan 2. Abdulhamid Han Training and Research Hospital, Health Sciences University, İstanbul, Turkey
2Department of Pulmonology, Yedikule Chest Diseases and Tho-racic Surgery Training and Research Hospital, Health Sciences University, İstanbul, Turkey

Foreign body aspiration into the tracheobronchial system, which is more common in children than adults, can have serious consequences, leading even to mortality and morbidity, and may be diagnosed only after a delay. A foreign body was detected during a flexible bronchoscopy due to stenosis in the left main bronchus in the chest computed tomography of a 59-year-old female patient being followed up for asthma. A cinnamon stick identified in the left main bronchus was removed with rigid bronchoscopy, revealing the asthma to be a misdiagnosis.

Keywords: Tracheobronchial system, foreign body aspiration, cinnamon stick, asthma, rigid bronchoscopy.

Astım Tanılı Hastada Tarçın Çubuğu Aspirasyonu: Olgu Sunumu

Sefa Semih Atal1, Omer Ayten1, Cengiz Özdemir2, Tayfun Caliskan1, Bengü Şaylan1, Oguzhan Okutan1, Zafer Kartaloglu1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Trakeobronşiyal sisteme yabancı cisim aspirasyonu, çocuklarda erişkinlere göre daha sık görülen, ciddi sonuçlara ve hatta mortalite ve morbiditeye neden olabilen, tanıda gecikme yaşanılan bir durumdur. Astım nedeni ile takip edilen 59 yaşındaki kadın hastanın akciğer bilgisayarlı tomografisinde sol ana bronşta daralma olması nedeni ile yapılan fleksible bronkoskopide yabancı cisim saptanmıştır. Hastaya yanlışlıkla astım tanısı konmuştu.

Anahtar Kelimeler: Trakeobronşiyal sistem, yabancı cisim aspirasyonu, tarçın çubuğu, astım, rijid bronkoskopi.

Image Slices of the Case
Sefa Semih Atal, Omer Ayten, Cengiz Özdemir, Tayfun Caliskan, Bengü Şaylan, Oguzhan Okutan, Zafer Kartaloglu. Cinnamon Stick Aspiration in a Patient with Asthma: A Case Report. Respir Case Rep. 2021; 10(3): 167-171

Corresponding Author: Sefa Semih Atal, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale