e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Incidentally Detected Aberrant Right Subclavian Artery: A Case Report [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2022; 11(2): 98-101 | DOI: 10.5505/respircase.2022.63325

Incidentally Detected Aberrant Right Subclavian Artery: A Case Report

Mehmet Ağar, Semih Koçyiğit
Department of Thoracic Surgery, Fethi Sekin City Hospital, Elazığ, Türkiye

Aberrant right subclavian artery (ARSA) is a rarely seen congenital and often asymptomatic anomaly. The most common clinical presenting symptom in adult ARSA patients is dysphagia, while patients may rarely present with respiratory complaints. We present here the case of a 79-year-old patient with dysphagia who was diagnosed based on thorax and neck CT and esophagography findings. The patient was treat-ed for pneumonia in the centers to which she applied with complaints of cough and inability to swallow, and was subsequently referred to us with the suspi-cion of a mediastinal mass after radiograms were obtained. The diagnosis of ARSA was made based on contrast-enhanced computed tomography. With this in mind, ARSA should be included in the differential diagnosis of patients presenting with dysphagia, despite it being a rarely seen etiology.

Keywords: Right subclavian artery, esophagus, dysp-hagia

İnsidental Tespit Edilen Aberran Sağ Subklavyen Arter: Olgu Sunumu

Mehmet Ağar, Semih Koçyiğit
Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Göğüs Cerrahi Kliniği, Elazığ

Aberran sağ subklavyen arter (ASSA) konjenital bir anomali olup, sıklıkla asemptomatik seyreden ve nadir görülen bir anomalidir. Erişkin ASSA’lı hasta-larda en sık klinik başvuru semptomu disfaji olup nadirde olsa solunum yakınmaları ile de başvurabilir-ler. Yutma güçlüğü ile başvuran 79 yaşındaki bir hasta çekilen toraks ve boyun BT, özofagografi ile tanı konularak sunulmuştur. Hasta yutkunamama ve öksürük şikayeti ile başvurduğu merkezlerde pnömoni tedavisi görmüş, çekilen grafiler sonrası mediastinal kitle şüphesiyle sevk edilen hastaya kontrastlı bilgisa-yarlı tomografi ile ASSA tanısı konulmuştur. Sonuç olarak yutma güçlüğü ile başvuran hastalarda ASSA buna neden olan nadir bir sebepte olsa ayırıcı tanıda yer almalıdır.

Anahtar Kelimeler: Sağ subklavyen arter, özofagus, disfaji

Mehmet Ağar, Semih Koçyiğit. Incidentally Detected Aberrant Right Subclavian Artery: A Case Report. Respir Case Rep. 2022; 11(2): 98-101

Corresponding Author: Mehmet Ağar, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale