e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
A rare cause of posterior mediastinal masses: extramedullary hematopoiesis (two cases) [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2014; 3(3): 156-158 | DOI: 10.5505/respircase.2014.63835

A rare cause of posterior mediastinal masses: extramedullary hematopoiesis (two cases)

Levent Özdemir1, Burcu Özdemir2, Suat Durkaya3, Cansu Topal4, Sema Nur Çalışkan2, Ali Ersoy5, Gökhan Büyükbayram1, Zulal Özbolat1
1Dortyol State Hospital, Chest Disease, Hatay
2İskenderun State Hospital, Chest Disease, Hatay
3İskenderun State Hospital, Thorasic Surgey, Hatay
4Dortyol State Hospital, İnternal Diseases, Hatay
5Antakya State Hospital, Chest Disease, Hatay

Extramedullary hematopoiesis is the production of blood cells, except for bone marrow, and a compensatory mechanism for a variety of hematologic disorders such as thalassemia, sickle cell anemia, and myelofibrosis. It is rarely seen in the region of the thorax. One 24-year-old and one 34-year-old male patient were examined due to homogeneous opacities that not obliterated the heart border in the chest radiograph. Both patients had a history of thalassemia intermedia. The physical examination was unremarkable, except for sclera, jaundice, and hepatomegaly. On computed tomography, bilateral paravertebral homogenous soft tissue density areas in the posterior mediastinum were detected. These mass lesions were accepted as extramedullary hematopoiesis. Symmetrical posterior mediastinal masses should be considered in the differential diagnosis of extramedullary hematopoiesis and hematologic diseases.

Keywords: Extramedullary hematopoiesis, posterior mediastinal masses, thalassemia intermedia

Nadir bir posterior mediastinal kitle nedeni: Ekstramedüller Hematopoez (iki olgu)

Levent Özdemir1, Burcu Özdemir2, Suat Durkaya3, Cansu Topal4, Sema Nur Çalışkan2, Ali Ersoy5, Gökhan Büyükbayram1, Zulal Özbolat1
1Dörtyol Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Hatay
2İskenderun Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Hatay
3İskenderun Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, Hatay
4Dörtyol Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları, Hatay
5Antakya Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları, Hatay

Ekstramedüller hematopoezis (EH), kemik iliği dışında kan hücrelerinin üretimi olup talasemi, orak hücreli anemi, miyelofibrozis, herediter sferositozis gibi çeşitli hematolojik hastalıkların kompansatuvar bir mekanizması olarak karşımıza çıkmaktadır Toraks, EH’in görüldüğü nadir bir bölgedir. Yirmi dört ve 34 yaşında erkek hastalar çekilen akciğer grafisinde kalp konturunu silmeyen homojen dansite artımları olması nedeni ile tetkik edildi. Her iki olgununda özgeçmişinde talasemi intermedia mevcuttu. Olguların fizik muayenesinde skleralarda ikter ve hepatomegali dışında anormallik saptanmadı. Her iki olgunun çekilen toraks BT’sinde arka mediastende bilateral paravertebral alanda sağda belirgin iyi sınırlı homojen yumuşak doku dansiteli alanlar izlendi. Olguların talasemi intermedia olması nedeni ile lezyonlar buna bağlı ekstramedüller hematopoez kitleleri olarak kabul edildi. Simetrik posteriyor mediasten kitlelerinde ayırıcı tanıda ekstramedüller hematopoez dikkate alınmalı ve hematolojik hastalıklar yönünden sorgulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ekstramedüler hematopoez, posteriyor mediastinal kitle, talasemi intermedia

Levent Özdemir, Burcu Özdemir, Suat Durkaya, Cansu Topal, Sema Nur Çalışkan, Ali Ersoy, Gökhan Büyükbayram, Zulal Özbolat. A rare cause of posterior mediastinal masses: extramedullary hematopoiesis (two cases). Respir Case Rep. 2014; 3(3): 156-158

Corresponding Author: Levent Özdemir, Türkiye
LookUs & Online Makale