e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Ultrasonographic Visualization of an Aspirated Foreign Body in Lung Tissue [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2018; 7(1): 17-20 | DOI: 10.5505/respircase.2018.65882

Ultrasonographic Visualization of an Aspirated Foreign Body in Lung Tissue

Nalan Kozacı1, Mustafa Avcı1, Muharrem Özkaya2
1Department of Emergency Medicine, Antalya Education and Research Hospital, Antalya, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Antalya Education and Research Hospital, Antalya, Turkey

Ultrasonography is widely used for diagnostic purposes in emergency departments. The visualization of an aspirated foreign body and the surrounding inflammation using lung ultrasonography is described in this case report.

Keywords: Lung ultrasonography, foreign body, aspiration

Akciğer Dokusunda Aspire Edilen Yabancı Cismin Ultrasonografi ile Görüntülenmesi

Nalan Kozacı1, Mustafa Avcı1, Muharrem Özkaya2
1Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Antalya
2Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, Antalya

Acil servislerde ultrasonografi tanısal amaçlı yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu olgu sunumunda aspire edilen yabancı cisim ve etrafında oluşturduğu inflamasyonun akciğer ultrasonografi ile görüntülenmesi anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akciğer ultrasonografisi, yabancı cisim, aspirasyon

Nalan Kozacı, Mustafa Avcı, Muharrem Özkaya. Ultrasonographic Visualization of an Aspirated Foreign Body in Lung Tissue. Respir Case Rep. 2018; 7(1): 17-20

Corresponding Author: Nalan Kozacı, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale